Samarbeta med NetdoktorPro

Antal besökareNetdoktorPro lanserades 2010 och riktar sig mot aktiva läkare. NetdoktorPro växer starkt och har idag över 90 000 besök per månad.


Vi driver även Netdoktor.se - Sveriges ledande hälsoportal - med över 1 miljon besök i månaden. 
Vill du nå patienter/konsumenter? Läs mer här »


  • Tipsa andra

 

Varför samarbeta med NetdoktorPro.se?

Vilken målgrupp av specialistläkare/förskrivare önskar du nå?

NetdoktorPro är uppdelat på följande specialistområden. Varje område bildar en egen sajt på NetdoktorPro: 

Allergologi
Allmänmedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Hud/Venereologi

Infektion
Kardiologi
Kirurgi
Lungmedicin
Neurologi
Obesitas
Onkologi
Ortopedi

Pediatrik
Psykiatri
Reumatologi
Smärta
Urologi
Ögon
Öron/Näsa/Hals

 

Våra koncept


Sponsorskap mot din utvalda målgrupp av läkare/förskrivare


 

Specialistområden på NetdoktorPro - medicinskt verktyg för läkare

Vi lyfter ditt specialistområde på NetdoktorPro.se på ett oberoende redaktionellt sätt genom en redaktionell plan bestående av bland annat följande delar som uppdateras/skrivs för projektet:

Det redaktionella materialet är skrivet och/eller faktagranskat av Sveriges ledande medicinska experter, vilket ger innehållet ökad trovärdighet och seriositet. Redaktionen och dess medarbetare verkar fullständigt oberoende gentemot olika intressenter.

Målgruppen nås, integrerat i relevant sammanhang, genom:

  • Strategiska bannerplaceringar desktop/mobilt

  • Native marketing

  • Presentationsfilmer

  • Broschyrer, läkar- och patientmaterial

  • Mikrohemsida

Jag önskar mer information:

Kontakta NetdoktorPro på annonsera@netdoktorpro.se för mer information om målgruppen, besöksantal, frågor om lediga annonsplatser och lämpliga annonsformat, tidsplaner, priser, statistikmätningar och förslag på lämpliga lösningar för dig.

Jag vill nå patienter, apotekskonsumenter och hälsokostköpare
Få mer information om hur du når utvalda målgrupper av patienter/konsumenter via Netdoktor.se enligt samma arbetsmodell som ovan. Läs mer här eller kontakta oss via annonsera@netdoktor.se.
NetdoktorPros koncept nr 2

Läkarutbildning med garanterade måltal mot specifik målgrupp av läkare/förskrivare


 

NetdoktorPros läkarutbildningar

NetdoktorPro garanterar mätbara resultat vid läkarutbildningar i form av antal besökare, samt antal personer i målgruppen som genomgår hela utbildningen. Kampanjen pågår tills alla mål är uppnådda. Eftersom det är så specifik målgrupp så kan du räkna ROI och ett värde på varje läkare som utbildas.

Syftet med en läkarutbildning är att sprida och öka kunskapen om orsaker och behandlingar. Mörkertalet och okunskapen kring ett sjukdomsområde är många gånger otroligt mycket större än vad vi från början har möjlighet att överskåda. 

Jag önskar mer information:

Kontakta NetdoktorPro på annonsera@netdoktorpro.se för mer information om läkarutbildningar, samt hjälp med att tolka ROI och effekter baserat på lång erfarenhet.  

Upplysningskampanj mot patient med garanterade måltal
Få mer information om Netdoktors upplysningskampanjer enligt ungefär samma modell som läkarutbildningen ovan. Läs mer här eller kontakta oss via annonsera@netdoktor.se.

 

Kärnvärden i alla våra samarbeten:

 

 

Annonsera mot läkare och förskrivare - life science

Vanliga hinder för att nå market access till läkare

Merparten av NetdoktorPros kunder inom life science ser dessa hinder för att nå "market access till läkare".

Marknadsföring mot läkare och sjukvårdspersonal - life science

Resultat av "market access till läkare"

Sedan 2010 har vi genom skräddarsydda lösningar utbildat mer än 6 000 HCP, varav över 4 000 läkare. 

Annonsera mot läkare och sjuksköterskor inom life science

 

Resultat av läkarutbildningar mot läkare och sjuksköterskor

 

Annonsering mot patienter och konsumenter

Hinder för att nå patienter

Vanliga hinder som gör det svårare att få en bra relation med patienter och konsumenter inom hälsokost och apotek.

Marknadsföring mot konsument och patient

Resultat av Netdoktors upplysningskampanjer

Sedan 2011 har Netdoktor utbildat över 120 000 patienter som har eller ska besöka läkare för sina symptom.

Annonsera mot konsumenter och patienter

 

Resultat av upplysningskampanjer mot konsumenter och patienter

 

 

 
   Läs mer:

   Om NetdoktorPro »
   Så tycker användarna om NetdoktorPro »
   Annonsformat (PDF) »
   Våra medicinska experter »
   Etik och kvalitet »
   Medlemsvillkor »
   Få information om hur du även kan nå patienter/konsumenter »
 

  • Tipsa andra