Du är här: Hem » Debatt

Debatt

  • Tipsa andra

Hans Johansson, överläkare och specialist i geriatrik och smärtlindring:

Hur svårt kan det vara att ge äldre smärtlindring?

Molande värk, svårt att röra sig, dålig nattsömn och nedstämdhet. Idag är långvarig smärta en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och närmare 45 procent av dem över 65 år är drabbade. Men hur svårt kan det vara att ge äldre en bra smärtvård?

Till debattartikeln »

Jan Marsal, Medicine doktor och ST-läkare:

Är det oetiskt att förskriva dyra originalpreparat i närvaro av biosimilarer?

Vi står inför att introducera den första monoklonala antikroppsbiosimilaren, CT-P13. Det finns robust preklinisk data på att likheten med originalpreparatet är övertygande, men inte fullständig. Biosimilarer innebär stora kostnadsbesparingar, men blickar man framåt väntar även svårigheter.

Till debattartikeln »

Aino Fianu Jonasson, docent och överläkare i gynekologi och obstetrik:

Varför görs inte mer för dem med nokturi?

Många av dagens patienter med nokturi söker aldrig vård för att de skäms för sin sjukdom. Samtidigt misslyckas många läkare med att ställa rätt diagnos. I dag är nokturi är en underdiagnostiserad sjukdom som orsakar betydande samhällskostnader.

Till debattartikeln »

Torwald Åberg, näringsfysiolog:

Högt fettintag den viktigaste orsaken till typ 2-diabetes

Bara genom att sänka fettintaget under 20 energiprocent kan man få förbättringar med sänkta HbA1c-värden och sänkt insulinresistens, men först när kroppsfettet har reducerats tillräckligt blir blodvärdena normala.

Till debattartikeln »

Arvin Yarollahi, läkare:

Framtidens kvalitetssäkring inom vården – en direkt länk mellan anställd och beslutsfattare

Det är dags för oss att utveckla ett system som på ett enkelt sätt tillåter personal att göra sin röst hörd och samtidigt ge beslutsfattarna möjligheten att identifiera problem.

Till debattartikeln »

  • Tipsa andra

Diskussionen är öppen för inloggade medlemmar

Logga in


Är du läkare eller läkarstuderande (termin 5 eller senare)?
Bli medlem och få tillgång till alla delar av NetdoktorPro. Klicka här »