Läkarutbildningar

I NetdoktorPros interaktiva läkarutbildningar erbjuds den senaste medicinska kunskapen inom olika specialiteter, sjukdomstillstånd och diagnoser. Målet med utbildningarna är att öka kunskapen hos läkarna kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.

  • Tipsa andra

Samtliga utbildningar har blivit poängsatta utefter SFAM:s nya poängsystem. Numera belönas läkare med 1 CPD-poäng för varje genomförd läkarutbildning.

En läkarutbildning omfattar alltid ett kunskapstest med lektioner eller patientfall, samt fyra efterföljande kunskapsmejl. De interaktiva webbutbildningarna tar cirka 10-15 minuter att genomföra. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan använda materialet för vidareutbildning och ökad kunskap i de olika ämnena.

Våra aktiva webbutbildningar för läkare och sjukvårdspersonal

Läkarutbildning kring Fetmakirurgi och obesitas

Läkarutbildning kring fetmakirurgi och obesitas.
 

Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor - Hepatit C

Webbutbildning för läkare och sjukvårdspersonal kring diagnosen hepatit C. 

Interaktiv vidareutbildning för läkare kring behandling av psoriasis

Interaktiv vidareutbildning för läkare kring behandling av psoriasis.

 

Öka din kunskap om långvarig smärta hos äldre - Läkarutbildning och patientfall

Öka din kunskap om långvarig smärta hos äldre - Läkarutbildning.

 

Öka din kunskap om urtikaria, nässelfeber - utbildning för läkare

Öka din kunskap om urtikaria, nässelfeber - utbildning för läkare.

 

Interaktiv läkarutbildning kring diagnos och behandling av bältros

Interaktiv läkarutbildning kring diagnos och behandling av bältros. 

 

Läkarutbildning om den underdiagnostiserade sjukdomen nokturi

Läkarutbildning om den underdiagnostiserade sjukdomen nokturi.

 

  • Tipsa andra

Det finns inga kommentarer än. Bli den första att diskutera artikeln.

Diskussionen är öppen för inloggade medlemmar

Logga in


Är du läkare eller läkarstuderande (termin 5 eller senare)?
Bli medlem och få tillgång till alla delar av NetdoktorPro. Klicka här »