Du är här: Hem » Redaktionella artiklar

Redaktionella artiklar

Sökord

Specialistområde

Tidsintervall

Det är möjligt att få läkemedel mot bland annat impotens utskrivet över nätet – positivt för de som redan har träffat en läkare men för andra kan det innebära att bakomliggande sjukdom förbises. Hos patienter med erektil dysfuktion, ED, är det inte ovanligt att bukfetma och hypertoni är orsaken till impotensproblemet. Det...

Erektionsproblem är mer eller mindre ett problem hos män mellan 40 och 70 år. Hos cirka 20 procent av fallen är psykologiska störningar den primära orsaken medan 80 procent kan härledas till kroppslig...

Hur skiljer sig psoriasisartrit från ledgångsreumatism? Det är inte självklart och att kunskapen hos läkarna är bristfällig är ett faktum. ”Omhändertagandet av dessa patienter är långt ifrån optimalt och många får vänta minst sex år på diagnos”, säger docent Ulla Lindqvist med förhopp...

Av de två procent av svenskarna som har psoriasis drabbas cirka 35 procent av artrit. Psoriasisartrit (PsA) är en inflammatorisk sjukdom som i varierande utsträckning drabbar hud och leder. Det är en...

Största delen av psoriasispatienterna har milda till måttliga besvär vilket kan tas omhand i primärvården. Att känna sig trygg i diagnos- och behandlingssättning är dock en förutsättning för effektiv vård. ”Vi som doktorer vill gärna klumpa ihop patienterna under rubriker, men ingen psoriasispatient är den andra lik&rdq...

Drygt tre procent av befolkningen i Sverige har psoriasis, som kan debutera i alla åldrar och är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Incidensen är högst hos unga vuxna – hälften av alla psoriatiker i...

Diagnoserna astma och KOL innebär livsstilsförändringar. Patientundersökningar visar att cirka 40-60 procent inte följer läkemedelsordinationen. Överläkaren George Grantson pekar på några olika personlighetstyper som alla läkare bör ha i åtanke när de behandlar dessa patienter. ”Det ska förbättra följsamh...

Som NetdoktorPro tidigare har skrivit om kommer kroniskt lungsjukdom sällan ensam utan präglas av multisjukdom, vilket tär på patienterna liksom sjukvården. Dessutom är det många ur denna patientgrupp...

När Elin Johansson, 29 år, la sig på operationsbordet hade hon testat allt för att gå ned i vikt. Hon beskriver tiden efter kirurgin som ett nytt liv men poängterar samtidigt att hon är glad att hon väntade. ”Det pratas inte mycket om resan efter operationen då det verkligen handlar om att vara stark”, säger hon i en intervju p&arin...

Fetmakirurgi ger ofta goda effekter och många patienter beskriver det som ett lyckorus när kilona rasar efter år av psykiska och fysiska problem på grund av övervikten. Emellertid lever kirurgin inte...

Smärtvården som bedrivs på våra vanliga mottagningar handlar till mångt och mycket om tradition och är organiserad för att i första hand ta hand om organiska sjukdomar. Övrig smärta hamnar ofta hos psykiatrin. På det viset missar man lätt en välutvecklad differentialdiagnostik mellan organisk och icke organisk smärta, &rdqu...

Återkommande smärta hos barn och ungdom är lika vanligt förekommande som allergiska besvär. Trots detta är långvarig smärta betydligt mindre uppmärksammad.  Orsaken till återkommande smärta är mycket...

Fetmakirurgi har de senaste åren kommit att bli en trend, både i medierna och i den praktiska obesitasvården. Nära 300 läkare har nu genomgått NetdoktorPro:s läkarutbildning inom området och obesitaskirurgen Magnus Sundbom kommenterar läkarsvaren: ”Kunskapen hos läkarna är imponerande god jämfört med andra operationer men...

– Det har hänt mycket de senaste tio åren fram till att överviktskirurgi har blivit accepterat. Tidigare var metoden tabubelagd och många läkare trodde inte på den. Idag är det tvärtom fint att hålla...

Deltagarantalet var högre än någonsin på årets Nordiska HIV och Hepatit konferens, som är ett möte mellan kliniker och forskare. En av dem är vår infektionsexpert Anders Sönnerborg och i artikeln nedan refererar han ifrån mötet.

För tredje året i rad hölls den Nordiska HIV och Hepatit konferensen på Hotel  Hilton, Stockholm, denna gång den 28 till 30 september. Mötets själ är att kliniker, kliniska forskare och laboratoriefor...

Uppskattningsvis har omkring 3,5 procent av svenskarna typ 2-diabetes och många får diagnosen först flera år efter att de insjuknat – något som leder till onödigt lidande liksom stora samhällskostnader. Primärvården tar emot de största antalet diabetespatienter och det handlar om att urskilja dem. Val av diagnosmetod torde spela en vikti...

– Det råder delade meningar om vilken metod som är bäst för diagnostik. De idag tillgängliga metoderna (fasteplasmaglukos, glukosbelastning och HbA1c) har litet överlapp och är olika känsliga. Därför...

Cancerns historia, kliniska aspekter av olika cancerformer, diagnostiska metoder och behandlingsformer – ur ett svenskt perspektiv. Det är vad onkologen Magnus Bäcklund, på uppdrag av DIS (Studie abroad in Scandinavia), föreläser om för de amerikanska gäststudenterna.

Initiativet kom redan 1950 men det blev inte verklighet förrän långt senare. Det var i Danmark som studieplattformen DIS, Studie abroad in Scandinavia, först kom igång och nyligen realiserades detta ä...

123303132 >  >>
?>