Gör utbildningen Resultat

Tipsa en kollega:

Tipsa en kollega

VadvetduomNOKTURI.se
- en utbildning från Netdoktor
i samarbete med Dagens Medicin.

NetdoktorPro.se Dagens Medicin

Öka din kunskap om nokturi

Nokturi (uppvaknande på natten på grund av miktionsbehov) är ett underdiagnostiserat problem som många lider av i tysthet. Kanske har man skamkänslor inför att ta upp frågan med sin läkare, kanske känner man inte till att tillståndet går att behandla. Och kanske känner även du som läkare viss osäkerhet kring hur man diagnostiserar och behandlar nokturi?

Därför lanserar nu Netdoktor en utbildning om nokturi för läkarkåren, där du snabbt kan tillgodogöra dig aktuell information via fem ”lektioner”, följt av kontrollfrågor för att underlätta inlärningen.

Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma.

Gå till testet

Ansvariga läkare

Aino Fianu Jonasson
Överläkare gynekologi och
obstetrik, Karolinska
universitetssjukhuset

Mats Halldin
Medicinsk chef,
Netdoktor & leg. läkare