Tipsa en kollega:

Skicka
Utbildningen är utarbetad av NetdoktorPro med ekonomiskt stöd av Novartis Sverige AB.
Lipus
Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kurs-
beskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20150172).

Öka din kunskap om urtikaria

Urtikaria (nässelutslag) är en vanlig hudsjukdom som kännetecknas av upphöjda utslag och kraftig klåda. Urtikaria kan vara akut eller kronisk, där den akuta formen drabbar omkring en femtedel av befolkningen någon gång i livet – medan livstidsrisken för kronisk urtikaria är omkring en till fyra procent

Kronisk urtikaria, som denna utbildning främst handlar om, påverkar den drabbades livskvalitet i hög grad, liksom förmågan att prestera på arbetet eller i skolan. Tack vare etablerade och nyare läkemedel finns dock goda förutsättningar för effektiv behandling.

Genom utbildningen kan du snabbt tillgodogöra dig aktuell information via fem ”lektioner”, följt av kontrollfrågor för att underlätta inlärningen. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

Gå till test och utbildning ››

Ansvariga läkare

MARIA BRADLEY

Överläkare på Hudkliniken
vid Karolinska
Universitetssjukhuset

Mats Halldin

Medicinsk chef på NetdoktorPro, legitimerad läkare.