Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allergologi

Allergi mot grönsaker – kostvägledning


Uppdaterad den: 2022-02-02
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

 • Allmänt:
  • När frukt- eller grönsaksallergi uppstår i frånvaro av pollenallergi är förklaringen ofta att patienten har blivit sensibiliserad för "non-specific lipid transfer proteins" (nsLTPs)
  • Reaktioner på växtbaserad mat bland patienter som är sensibiliserade för nsLTPs är ofta kraftiga och systemiska1
 • nsLTPs:
  • Finns rikligt i skal på frukt och grönsaker
  • Är huvudallergenet i olika typer av frukter och bär såsom persika, körsbär, äpple, hasselnöt, apelsin och jordgubbar
 • Ärtor:
  • Kan ge allergiska reaktioner
  • Det finns ett botaniskt släktskap mellan ärtor och till exempel sojabönor och jordnötter. Korsreaktioner förekommer bland dessa baljväxter
  • Bland annat kan ärtallergiker även reagera på andra baljväxter
 • Tomat (och tomatpuré): 
  • Kan ge reaktioner hos både vuxna och barn
  • Det handlar huvudsakligen om intoleransreaktioner
  • Patienter som reagerar på ketchup kan prova alternativa produkter utan konserveringsmedel
  • Om patienten reagerar lika kraftigt på dessa beror det sannolikt på intolerans mot själva tomaterna
 • Sojabönor:
  • Är en av de mest framträdande orsakerna till systemisk matallergi hos barn1
 • För patienter med pollenallergi kan det förekomma korsreaktioner även med grönsaker:
  • Det gäller bland annat jordnötter, morot och selleri
 • Ofta tål man dock grönsakerna i kokt form.
 • Att skala potatis kan orsaka lokala symtom hos patienter med handeksem.

Jordnötsallergi

 • Jordnötsallergi (baljväxt) är vanligt.
 • Kan utlösa anafylaktiska reaktioner.2
 • Allergenspecifik IgE-testning för jordnötter är ofta svår att tolka på grund av korsallergi mellan jordnötter och andra växter (björkpollen).1
 • Med nya IgE-analyser mot olika komponenter av jordnötsallergener går det att skilja mellan personer med risk för allvarliga symtom och personer med inga eller lindriga symtom vid intag av jordnötter.3
 • 25–50 % av personer med jordnötsallergi har samtidig allergi mot trädnötter.4
 • Tidig introduktion:
  • En studie visade god förebyggande effekt av regelbunden jornötsexponering bland barn med hög risk för jordnötsallergi:5
   • Bland barnen med postiva pricktest vid studiestart (4–11 månaders ålder) blev 10 % diagnostiserade med jordnötsallergi vid 5 års ålder i exponeringsgruppen och 35 % i gruppen som undvek jordnötter
   • Bland barnen med negativa pricktest var motsvarande tal 1,9 % i exponeringsgruppen och 13,7 % i gruppen som undvek jordnötter
   • Undvikande av jordnötter efter 5 års ålder ledde inte till någon ökning av allergiförekomsten fram till 6 års ålder:6
    • Det vill säga att den positiva effekten av exponering häller i sig ett år med undvikande av jordnötter
  • En litteraturöversikt fann starkt stöd från flera RCTer för att rekommendera tidig (vid (4–11 månaders ålder) introduktion ab jordnötsprotein i kosten till barn med ökad risk för att utveckla jordnötsallergi7
 • Oral immunterapi, där tillförsel av små doser jordnötsallergen leder till ökad tolerans (desensitisering) har visats i flera studier:8-11
  • Fortsatt osäkerhet om duration av effekt och metodens säkerhet
  • Kostnader för interventionen bör också utvärderas11
  • En studie där patienterna trappades upp till ett dagligt intag på 4 gram jordnötsprotein visade god tolerans för jordnötter hos 85 % efter 2 år
   • De flesta tappade dock toleransen kort tid efter att dagligt intag avslutades12
   • En annan studie visade att 71 % uppnådde desensibilisering efter 2,5 års oral immunterapi jämfört med 2 % i placebogruppen:13
    • Efter 1/2 år utan behandling var 21 % fortfarande i remission
  • En metaanalys (2019) över oral immunterapi mot jordnötter hos barn fann att flera fick anafylaxi och gastrointestinala bivirkningar i behandlingsgruppen jämfört med i gruppen som undvek jordnötter14
 • Epikutan immunterapi (lapp med jordnötsallergen applicerat på huden):15
  • Prövat i en grupp patienter med bekräftad jordnötsreaktion, men utan allvarlig anafylaxi
  • Efter 12 månader var andelen med betydligt ökad tolerans 35 % i behandlingsgruppen mot 13 % i placebogruppen
  • Skillnaden var statistiskt signifikant, men inte stor nog för att möta studiens förhandsdefinierade utfall:
   • Både inklusion, genomförande och uppföljning är tids- och resurskrävande, och det påvisas bara effekt hos en av tre. Det är tveksamt om detta i framtiden kan bli ett behandlingsalternativ

Andra relevanta texter

 • Födoämnesintolerans och födoämnesallergi
 • Märkning av matvaror och oavsiktlig förorening
 • Fisk
 • Komjölksprotein, barn
 • Komjölksprotein, vuxna
 • Soja
 • Frukt och bär
 • Nötter, mandel och fröer
 • Tillsatser
 • Kryddor och aromämnen
 • Biogena aminer
 • Ägg
 • Gluten och vete
 • Laktosfri kost
 • Laktosreducerad kost

Patientinformation

Källor

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons