Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allmänmedicin

3 patienter där lungcancer alltid ska uteslutas

Att hitta lungcancer i ett tidigt stadie är avgörande och ökar möjligheten att bli botad. Dessvärre är sjukdomen ofta svårupptäckt i och med diffusa symtom. Här är tre patienter som alltid bör utredas vidare.


Lovisa
Publicerad den: 2020-02-04

3 patienter där lungcancer alltid ska uteslutas
Annons

I Sverige tar lungcancer varje dag tio människors liv och är därmed den cancersjukdom som dödar flest. Att hitta sjukdom tidigt är avgörande för prognosen – men tyvärr har möjligheten till detta varit begränsad.

Idag är dock screening av lungcancerpatienter en åtgärd som av många ses som ett sätt att reducera långa väntetider och sen diagnos. I USA rekommenderas redan nu screening till riskgrupper och enligt rekommendationer av experter i Europa bör screening även implementeras här så snabbt som möjligt. Flertalet inom kåren ligger nu på Socialstyrelsen om ett införande – detta i kombination med kraftfulla preventiva åtgärder mot rökning.

Lungcancer ökar bland kvinnor

Samtidigt har riskgrupperna med tiden kommit att förändras och den stereotypa lungcancerpatienten är inte längre densamma. Lungcancer blir exempelvis allt vanligare bland icke rökande kvinnor.

Annons
Annons

LÄS OCKSÅ:  Sen upptäckt för icke rökande lungcancerpatienter 

Riskpatient eller inte så är det alltid viktigt att vara uppmärksam på signifikanta symtom för lungcancer.

De symptom som ska föranleda misstanke är nytillkomna luftvägssymtom (exempelvis hosta eller andnöd) i minst sex veckor hos rökare eller före detta rökare, bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring samt blodig hosta.

Enligt Anders Vikström, överläkare vid lungmedicinska kliniken, universitetssjukhuset Linköping, är det särskilt symtom bland tre typer av patienter som alltid ska utredas vidare direkt med lungröntgen.

Annons
Annons

Rökare

Rökning står för 80 procent av alla lungcancerfall och är den absolut viktigaste sjukdomsorsaken, både bland män och kvinnor. Även passiv rökning är en riskfaktor, om än svagare. Denna grupp bör alltid ges möjlighet till lungröntgen.

Äldre

Ålder är ytterligare en riskfaktor som påverkar prognosen. Misstänkta symtom hos denna grupp ska utredas vidare.

Söker flera gånger för samma luftvägsbesvär

Lungröntgen är också indikerad då en patient söker mer än två gånger för samma luftrörsbesvär, och där tidigare behandling med antibiotika inte givit effekt.

– Idag kan patienter mer eller mindre behöva tigga sig till en lungröntgen. Det är jättedumt i och med att det knappt innebär några kostnader, men samtidigt kan göra enorm skillnad.

Regionala skillnader i överlevnad

Skillnaden i överlevnaden bland lungcancerpatienterna är dessutom stor och varierar regionalt. Mycket talar för att det framför allt är brister i primärvården som försenar diagnos. Nyckelfaktorer för att tackla denna utmaning är tillgänglighet och kontinuitet som i sin tur kommer öka sannolikheten att ställa rätt frågor, snabbt kunna misstänka sjukdom och på så vis rädda liv.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.