Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Vad skulle Bill Gates göra om han vore ännu rikare?


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2014-04-22

Annons

Bill Gates är nog mest känd som Microsofts grundare eller, möjligen, som världens rikaste man. Hur han kommer att bli ihågkommen kan man fundera på, men kanske blir det som en av de största privata donatorer som världen skådat. Det var nämligen i den rollen som Bill Gates besökte Sverige för en tid sedan. 

Att han framträdde enbart på Karolinska Institutet, där han även är hedersdoktor, har sannolikt att göra med den goda relation Gates har med Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid KI och en välkänd profil när det gäller att sprida budskapet om fattiga länders positiva utveckling på ett pedagogiskt och underhållande sätt.

Rosling var också den som inledde seminariet i den nybyggda och fullsatta Aula Medica, och kunde då bland annat berätta att Bill och Melinda Gates stiftelse förvisso donerar lika mycket pengar årligen som Schweiz – men att det "endast" är hälften av det svenska biståndet och ungefär tio procent av det amerikanska. Detta perspektiv, framhöll Rosling, var viktigt att betona – det vill säga att trots att världens rikaste man även visat sig vara en givmild filantrop, så är det de enskilda nationernas bistånd som är avgörande när det handlar om att bekämpa fattigdomen i världen.

Annons
Annons

Minskad barndödlighet

Därefter äntrade ”doctor Gates” scenen. Han inledde med att berätta om hur han på allvar fick upp ögonen för världens orättvisor i samband med en resa till Afrika, då han insåg att det i västvärlden relativt ofarliga rotaviruset skördade mängder med dödsoffer, främst bland fattiga barn. Något som skulle kunna ha förhindrats med hjälp av vaccin och behandling.

Successivt valde han därefter att trappa ner sitt engagemang för Microsoft, för att sedan sex år tillbaka helt ägna sig åt sin stiftelse och global hälsa.

Preventivmedel, framför allt kondomer, var något som Bill & Melinda Gates Foundation tidigt satsade på för att begränsa befolkningsökningen. Andra områden som prioriterats är forskning på nya läkemedel och vaccin samt bistånd till jordbruk och utbildning.

Arbetet för den globala hälsan har varit särskilt framgångsrikt när det gäller att minska barndödligheten, till stor del tack vare att vaccin gjorts tillgängliga även i fattiga delar av världen. Dödligheten hos barn under fem år har sjunkit drastiskt, från 90 per 1000 födslar för femton år sedan till omkring 48 idag. Bill och Melinda Gates stiftelse har starkt bidragit till den utvecklingen, och målsättningen är att minska barndödligheten till under två procent inom tjugo år. Intressant i det sammanhanget är att en minskad barndödlighet inte automatiskt leder till en befolkningsökning, eftersom de flesta väljer att skaffa färre barn när överlevnaden ökar.

Annons
Annons

Diversifierad värld

Idag är utmaningen främst att utnyttja den kunskap som finns, att sprida forskningsframsteg till praktisk handling i fattiga länder. Begreppet fattiga länder kontra rika har för övrigt tappat i relevans. Numera talar man om en betydligt mer diversifierad värld, med låg-, lägre medel-, övre medel- och höginkomstländer.

Bill & Melinda Gates Foundation skänker årligen ungefär tre miljarder dollar (cirka 20 miljarder kronor). Det kan jämföras med det svenska årliga biståndet på 5,6 miljarder dollar, vilket motsvarar nästan en procent av Sveriges BNP. USA:s bistånd uppgår till 30 miljarder dollar (cirka 200 miljarder kronor) per år, motsvarande 0,2 procent av landets BNP. Det totala offentliga biståndet i världen per år ligger på omkring 140 miljarder dollar.

Vidare har Bill & Melinda Gates Foundation delat ut drygt 180 miljarder svenska kronor sedan starten, framför allt till hälso- och sjukvård och jordbruksprojekt i utvecklingsländer.

Gates, tillsammans med multimiljardären Warren Buffet, har dessutom inspirerat hundratalet miljardärer att skänka minst halva sin förmögenhet till välgörenhet i initiativet "The Giving Pledge".

Utrota extrem fattigdom

Det synnerligen positiva budskapet denna dag, var att den extrema fattigdom vi har i världen faktiskt skulle kunna utrotas helt. Kampen för detta är givetvis lång och kräver stora resurser. I Gates fall kombineras resurserna med ett engagemang utöver det vanliga – och det är väl detta som gör att man kanske vågar tro på att ”the world is getting better” (som var titeln på anförandet). Men, återigen, det kräver fortsatt stora insatser på nationell nivå och där, slog Gates fast, är Sverige och Norge föregångsländer.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Gates anförande följdes av en paneldiskussion av mer politisk karaktär samt några frågor från publiken. Då ställdes bland annat frågan som fick bli detta referats rubrik: vad skulle Bill Gates göra om han vore ännu rikare? Jo, satsa mer på vaccin mot till exempel polio och malaria samt på primärvård. Dessutom skulle han kanske göra lite mer "galna" insatser, friare pilotprojekt. Han nämnde exempelvis en kondom som inte minskar den sexuella känslan för mannen. Faran med ännu mer resurser, skulle emellertid kunna bli att regeringar lade ännu större ansvar på Gates stiftelse – på bekostnad av enskilda nationers ansvar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.