Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

En tredjedel av alla underläkare har upplevt diskriminering

Är du underläkare och kvinna? Då är risken stor att du någon gång upplever diskriminering på din arbetsplats. Nästan var tredje kvinnlig underläkare känner sig diskriminerad på grund av sitt kön. Och inte blir det bättre ju längre upp i karriären de kommer. Det visar en undersökning som gjorts av SYLF.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-09-24

Annons

En tredjedel av cirka 2 500 underläkare har upplevt sig diskriminerade på någon av diskrimineringslagens grunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och/eller ålder under sin underläkarkarriär.

Ökad förekomst ju längre karriär

Undersökningen som gjorts av SYLF, Sveriges yngre läkares förening, visar också att förekomsten av upplevd diskriminering ökar ju längre underläkarna kommer i karriären. Bland ST-läkare är andelen hela 40 procent.

Annons
Annons

Emma Spak, ordförande i SYLF, berättar att organisationen i många år fått höra enskilda medlemmars berättelser om diskriminering på arbetsplatserna.

– Våra lokala SYLF-avdelningar och styrelsen beslutade då att de ville få upp frågan om diskriminering på agendan. Syftet med rapporten var att kartlägga, synliggöra och problematisera förekomsten av upplevd diskriminering i den svenska underläkarkåren.

Resultaten visade att en tredjedel av de tillfrågade under sin AT- eller ST-tjänstgöring upplevt sig diskriminerade. De allra vanligaste diskrimineringsgrunderna är kön, följt av ålder och etnisk tillhörighet.

Annons
Annons

– Många av de som upplevt sig diskriminerade på grund av ålder är unga och berättar om hur ung ålder används som en förevändning för övertid och tilldelning av de minst attraktiva jour- och arbetspassen, då man som ”ung och stark” läkare förväntas jobba mycket och under vilka förhållanden som helst, säger Emma Spak.

Inga förvånande resultat

Men SYLF är inte särskilt förvånade över undersökningsresultaten, även om de hade hoppats på att arbetsmiljön för underläkare skulle se bättre ut.

– Våra resultat bekräftar att diskrimineringsgrunder ofta samverkar - unga kvinnor upplever till exempel oftare diskriminering än äldre kvinnor eller yngre män. Resultaten stärker ytterligare vår ståndpunkt att man behöver inkludera samtliga diskrimineringsgrunder i det aktiva arbetet.

Vad i resultaten förvånade er mest?

– Ja, att så många som tre procent av alla svarande hade upplevt diskriminering på grund av könsöverskridande identitet. Det har blivit något av en ögonöppnare för oss. Vi vet inte hur stor den här gruppen är men vi misstänker att en mycket stor andel upplevt diskriminering.

Vad gör ni konkret för att motverka diskriminering inom vården?

– Vi driver i år ett projekt som vi kallar Likarätt nu! Syftet är att få upp frågan om lika rättigheter och möjligheter i yrkeslivet och en jämlik vård på agendan. Vi har under året spridit resultaten i vår rapport till våra arbetsgivare, i första hand landstingen och vi kommer att följa upp kontakterna när vi släpper vår fördjupade rapport under hösten. Vi arbetar också mycket internt i vår egen organisation och genom Läkarförbundet, som SYLF är en del av, för att lyfta frågan om diskriminering i det lokala fackliga arbetet. Ett exempel på åtgärder vi verkar för är öppen och transparent rekrytering av läkare där alla tjänster utlyses och tillsätts utifrån tydliga kriterier. 

Har du någon gång under din karriär upplevt diskriminering på din arbetsplats? Kommentera direkt under artikeln!

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.