Artikel | Allmänmedicin

Fortbildningskurser inom dermatologi

Våra fortbildningar inom dermatologi erbjuder dig som allmänläkare den senaste kunskapen inom olika diagnoser och sjukdomstillstånd, men även den som är specialist kan testa sin medicinska kunskaper genom att följa patientfallen.


Publicerad den: 2020-11-05
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

NetdoktorPro:s fortbildningskurser är framtagna tillsammans med experter inom området och utgår från olika patientfall. Det tar cirka 10-15 minuter att genomföra en fortbildning och liksom alla NetdoktorPro:s tjänster är de kostnadsfria. Idag har vi tre kurser inom område hud och fler är på väg.

Psoriasis

Sakkunniga: Mona Ståhle, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi vid Linköpings universitet

Med den här fortbildningen, som främst är inriktad mot dina lite mer utmanande patienter med plackpsoriasis, vill NetdoktorPro öka kunskapen om av våra vanligaste folksjukdomar. Kursen tar bland annat upp psoriasis och samsjuklighet, behandlingsmål och kopplingen mellan behandlingssvar och patientens livskvalitet. Gå till fortbildningen om psoriasis här >>

Psoriasisartrit (PsA)

Sakkunnig: Ulla Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi, vid Uppsala universitet

Fortbildningen vänder sig till dig som träffar patienter med psoriasisartrit (PsA), det vill säga främst dermatologer, reumatologer och allmänläkare, men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet. Genom att följa ett patientfall går kursen bland annat igenom symtom/klinisk bild, utredning och diagnostik liksom behandling och uppföljning. Testa din kunskap om psoriasisartrit här >>

Urtikaria

Sakkunnig: Maria Bradley, överläkare på Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Urtikaria, eller nässelutslag, kännetecknas av upphöjda utslag och kraftig klåda. Urtikaria kan vara akut eller kronisk, där den akuta formen drabbar omkring en femtedel av befolkningen någon gång i livet – medan risken för kronisk urtikaria ligger på omkring en till fyra procent. Denna fortbildning handlar främst om kronisk urtikaria, som påverkar den drabbades livskvalitet i hög grad, och ger dig aktuell information kring diagnostik, behandling och uppföljning. Fortbilda dig om urtikaria här >>


Vill du ta del av resultatet från fortbildningarna samt få e-post när vi publicerar något nytt inom dermatologi? Bli medlem på NetdoktorPro >>

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons