Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Allmänmedicin

Vården står inför nya utmaningar när patientjournaler på nätet blir verklighet


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2013-12-09

Annons

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN: Kraven på att patienten ska kunna läsa sin egen journal ökar. "Vi står inför ett nytt fenomen och det kräver nya utmaningar för vården. Journalen måste utformas så att patienten kan förstå dess innehåll när den blir tillgänglig på nätet. Den professionella exaktheten får inte gå förlorad"

Så inleder Magnus Fogelberg, neurolog och verksamhetschef vid Skaraborgs sjukhus och dagen till ära moderator under seminariet: Patientens tillgång till journalen – hur bör språket vara?

Att alla patienter om fem år kommer att ha tillgång till sin journal på nätet har inte helt oväntat väckt reaktioner. Inte minst från läkarhåll. I Uppsala, det enda landsting i landet, som hittills prövat detta är 320 av 400 läkare inte positiva till denna utveckling.

Annons
Annons

”Patienten förstår inte”, ”patienten hotar”, ”motverkar behandlingen”, ”barn far illa” och ”äldre förstår inte IT”. Det var några av flera farhågor som hördes från läkarhåll.

– Men så blev det inte riktigt.  Det är nästan ingen som säger att de inte förstår. Till övervägande del är de som tagit chansen att lämna kommenterar om sina nätjournaler positiva, säger Benny Eklund från IT-strategiska avdelningen, Uppsala Läns Landsting.

Journal på nätet ska ge bättre hälsa

Hur bör språket vara och för vem skrivs journalerna?  Socialdepartementet beslutade om journal på nätet för att vi ska få en bättre hälsa. Departementets avsikt är mer delaktighet och ökad compliance. De patienter som läser sin journal, vet mer om sin sjukdomsprocess och kan därmed delta i beslut och ta bättre hand om sin kropp.

– Utmaningen är att utforma journalen på ett sätt så att patienterna förstår vad som står, menar Mia Kvist, läkare och forskare vid Centrum för hälsoinformatik vid Karolinska Institutet.

Annons
Annons

Journalerna som det  ser ut idag är ett arbetsredskap och innehåller ofullständiga meningar, interna förkortningar, jargong och medicinska termer på både svenska, engelska och latin. Journalspråket är inte anpassat för patienten.

– Idag skriver läkare journalen i första hand som minnesanteckning, dels för egen del och i ännu högre grad för kollegorna eller vårdlaget. I mycket mindre utsträckning för patientens räkning, säger Mia Kvist som menar att utmaningen är att anpassa språket utan att exaktheten offras.

Psykiatrijournaler inte åtkomliga

För patienter på psykiatrin i Uppsala är inte journalerna idag tillgängliga. Hittills har inte heller ett slutgiltigt beslut fattats i fall hela eller delar av dem ska bli åtkomliga. Men Tove Gunnarsson, överläkare och verksam vid psykiatri Nordväst i Stockholm, menar att även de säkerligen snart blir åtkomliga.

– Journaler på nätet kommer att bli verklighet – vare sig vi vill det eller inte, säger hon. Med detta följer flera tänkbara risker eftersom informationen i dessa journaler ofta är känslig och det kan vara hemskt att läsa hur man betedde sig när man var svårt sjuk.

Tove Gunnarsson tror samtidigt att de allra flesta patienter inte skulle ta skada och att särbehandla psykiatripatienter skulle bidra till att öka den redan stigmatiserande bilden av psykiska sjukdomar. 

Vem skriver du journalen för och vad anser du om patientens tillgång till journalen?

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Kommentera direkt under artikeln och du kan kommentera anonymt!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.