Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Digitalisförgiftning


Uppdaterad den: 2022-09-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Dominerande symtom vid överdos är arytmier. Försämrad överledning och bradyarytmier är vanligt, men alla typer av arytmier kan förekomma. Hjärtsvikt vid allvarlig förgiftning. Stigande kaliumvärde indikerar allvarligt förlopp. Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Behandlingen är i första hand symtomatisk, men effektiv antidot (Digifab) finns för användning vid allvarlig förgiftning. Kalciumantagonister är kontraindicerade. Betablockerare, isoprenalin, adrenalin, intravenös kalciumtillförsel liksom elkonvertering av pulsgivande arytmi bör om möjligt undvikas.

Läs fortsättningen av texten på www.giftinformation.se, för läkare. Eller ring Giftinformationscentralen på 010 456 67 19.

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons