Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Etylenglykolförgiftning


Uppdaterad den: 2022-09-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Förtäring medför berusning (utan etanoldoft) men etylenglykol är inte toxiskt förrän metaboliterna glykolat och oxalat bildats. Dessa orsakar metabolisk acidos och njurskada. Etanol (eller fomepizol) blockerar metabolismen av etylenglykol, varför sådan antidotbehandling ges omedelbart vid misstanke på intag av toxisk mängd.

Provtagning avseende S-etanol, S-etylenglykol och syrabasstatus styr fortsatt terapi. Vid uttalad metabolisk acidos ges dessutom behandling med buffert och akut hemodialys.

Läs fortsättningen av texten på www.giftinformation.se, för läkare. Eller ring Giftinformationscentralen på 010 456 67 19.

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons