Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Förgiftning med kalciumantagonister


Uppdaterad den: 2022-09-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Huvudrisken vid överdosering är bradyarytmi, myokarddepression och perifer kärldilatation. Det är framför allt verapamil och diltiazem som påverkar hjärtats retledningssystem. Dessa substanser kan, liksom nifedipin, även framkalla en uttalat negativ inotrop effekt. Samtliga kalciumantagonister har en perifert vasodilaterande effekt.

Patienter som utvecklat cirkulationspåverkan bör omhändertas på intensivvårdsavdelning. Symtomen vara mycket svåra att häva trots avancerad behanling och kan ibland kvarstå under flera dygn (vid intag av verapamil i depotberedning eller amlodipin).

Atropin ges före ventrikelsköljning och vid hjärtpåverkan rekommenderas kalcium iv i hög dos. Ofta behövs efter optimal vätsketillförsel iv, infusionsbehandling med adrenerga läkemedel.

Läs fortsättningen av texten på www.giftinformation.se, för läkare. Eller ring Giftinformationscentralen på 010 456 67 19.

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons