Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Järnförgiftning


Uppdaterad den: 2022-09-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Fritt järn är toxiskt för många cellsystem. Vid överdosering skadas slemhinnan i GI-kanalen och tarmmukosans förmåga att reglera järnupptaget sätts ur spel. När blodets totala järnbindande förmåga överskrids, ansamlas fritt järn i blodet och passerar sedan in i cellerna. En uttalad allmänpåverkan kan debutera snabbt i de allvarliga fallen.

Buksmärtor, kräkningar och diarré dominerar symtombilden i tidigt skede. Vid stora intag finns risk för stora vätskeförluster, chock, metabolisk acidos, njursvikt och leversvikt. Serumjärn ger vägledning för behandlingen, men kan i sent skede, när järn redan passerat till cellerna, vara normalt. Förekomst av metabolisk acidos indikerar kvarstående toxisk effekt. Deferoxamin kan ges som antidot.

Läs fortsättningen av texten på www.giftinformation.se, för läkare. Eller ring Giftinformationscentralen på 010 456 67 19.

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons