Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Jodbrist


Publicerad den: 2013-05-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Jodbrist har varit endemisk i flera länder.
 • Jodbrist på befolkningsnivå definieras av WHO utifrån urinutsöndring av jod per dygn:1
  • Lätt – median urinutsöndring 50–99 µg/L
  • Måttlig – median urinutsöndring 20–49 µg/L
  • Allvarlig – median urinutsöndring mindre än 20 µg/L
 • Rekommenderat intag (WHO):2
  • Barn under två år 90 µg/dag
  • Sex till tolv år 120 µg/dag
  • Ungdom och vuxna 150 µg/dag
  • Gravida/ammande kvinnor 250 µg/dag
 • Övre gränser (EU Scientific Committee on Food):2
  • 1–3 år 200 µg/dag
  • 4–6 år 250 µg/dag
  • 7–10 år 300 µg/dag
  • 11–14 år 450 µg/dag
  • 15–17 år 500 µg/dag
  • Vuxna 600 µg/dag
 • Jodkällor:
  • Cirka 60 % av det dagliga jodintaget i Sverige kommer från mejeriprodukter
   • Innehållet av jod i mjölk varierar med årstiderna från 83 µg/L på sommaren till 212 µg/L på vintern
   • Lättmjölk innehåller lika mycket jod som standardmjölk
  • Mager fisk utgör en annan viktig jodkälla i den svenska kosthållningen:
   • Mager fisk innehåller cirka 90 µg/100 g filé
   • Fet fisk innehåller cirka 40 µg/100 g filé
  • Jodberikat salt utgör en stor del av jodkällan i den svenska kosthållningen, en mindre del av detta utgörs av bordssalt. De generella rekommendationerna om ett minskat saltintag och den allt vanligare förekomsten av icke-joderat salt, till exempel flingsalt, kan innebära risk för jodbrist på sikt

Sammanfattning

 • Jodbrist är den vanligaste orsaken till mental retardation som kan förebyggas.
 • Struma med hypotyreos och allvarlig, medfödd mental retardation är möjliga komplikationer vid jodbrist i graviditeten.
 • Lätt jodbrist är fortfarande utbredd i Europa. I Sverige har unga flickor det lägsta jodintaget.
 • De viktigaste jodkällorna i Sverige är jodberikat salt, mejeriprodukter och mager fisk.

Förekomst

 • Jodbrist på populationsnivå är inte definierad som ett problem i Sverige:2
  • Intaget är lägst hos ungdomar, särskilt flickor
 • Ökad invandring ger problemet ny aktualitet.
 • Minskat intag av mejeriprodukter, mager fisk och jodberikat salt kan leda till en ökad förekomst av jodbrist.
 • Påvisad jodbrist i Storbritannien hos flickor i åldern 14–15 år (undersökt 2009):1
  • Lätt 51 %
  • Måttlig 16 %
  • Allvarlig 1 %
 • Det finns inga nyare data för totalpopulationen från Norge eller Sverige:
  • I Danmark visar data från vuxna under perioden 1997–1998 otillräckligt jodintag, näringsmässigt klassificerat som lätt jodbrist3
 • Totalt i Europa har man fastslagit att 59,9 % av skolbarnen (sex till tolv år) och 56,9 % av den vuxna populationen har ett otillräckligt jodintag.2
 • Gravida har genomgående lägre intag än nordiska riktlinjer rekommenderar:4
  • Nordiska näringsriktlinjer rekommenderar 175 µg/dag
  • WHO rekommenderar 250 µg/dag för gravida och ammande2

Etiologi och patogenes

 • Jod är ett essentiellt spårämne som nästan uteslutande finns i tyreoidea som en komponent i tyreoideahormoner.
 • Tyreoideahormoner är avgörande för normal utveckling i fosterlivet, speciellt neurologisk utveckling.
 • Jodbrist medför medfödda missbildningar i bland annat hjärnan, om jodbristen är så allvarlig att den leder till hypotyreos.

Predisponerande faktorer

 • Otillräckligt jodintag:
  • I Sverige innebär detta i praktiken otillräckligt intag av jodberikat salt, mejeriprodukter, mager fisk (eller kosttillskott som innehåller jod)
  • Särskild risk hos:
   • Gravida/ammande (ökat behov)
   • Unga flickor
   • Familjer inflyttade från utlandet och med ett lågt intag av mejeriprodukter
   • Personer med självpåtagna kostrestriktioner (vegetarianer/veganer)
   • Allergiker

ICD-10

 • E00 Medfött jodbristsyndrom
  • E00.0 Medfött jodbristsyndrom, neurologisk typ
  • E00.1 Medfött jodbristsyndrom, myxödematös typ
  • E00.2 Medfött jodbristsyndrom, blandad typ
  • E00.9 Medfött jodbristsyndrom, ospecificerat
 • E01 Jodbristrelaterade sjukdomar i sköldkörtel och därmed sammanhängande tillstånd
  • E01.0 Jodbristrelaterad diffus struma
  • E01.1 Jodbristrelaterad multinodulär struma
  • E01.2 Jodbristrelaterad struma, ospecificerad
  • E01.8 Andra jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd
 • E02 Subklinisk jodbristhypotyreos
 • E61.8 Brist på andra näringsämnen

ICD-10 Primärvård

 • E01-P Jodbristrelaterad sköldkörtelsjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Jodbrist på individnivå kan misstänkas vid:
  • Näringsanamnes som indikerar lågt intag av jod (lite mejeriprodukter/mager fisk)
  • Jodbrist kan ge stor struma som kliniskt och histologiskt inte kan skiljas från multinodulär knölstruma
  • Hypotyreos
 • Jodbrist diagnostiseras vid nedsatt utsöndring av jod i dygnsurin:
  • Värden över 0,8 µmol/dygn tyder på tillfredsställande jodtillförsel

Differentialdiagnoser

 • Struma av annan orsak.
 • Hypotyreos av annan orsak.

Diagnostisk tankegång

 • Det viktigaste är att vara uppmärksam på eventuell jodbrist:
  • Särskilt unga flickor
  • Gravida, kvinnor som planerar att bli gravida och kvinnor som ammar
  • Utlandsfödda med lågt intag av mjölkprodukter
  • Personer som väljer att exkludera mejeriprodukter och fisk från kosten (vegetarianer, veganer)
  • Allergiker

Anamnes

 • Beror på ålder.
 • Fråga om matvanor, framför allt intag av mejeriprodukter och mager fisk.
 • Medfödda, neurologiska avvikelser utan annan känd förklaring hos små barn.
 • Struma.

Kliniska fynd

 • Struma

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • THS – ökad
 • jod i urin – lågt

Behandling

Behandlingsmål

 • Adekvat jodintag

Allmänt om behandlingen

 • Vid diagnostiserad struma på grund av jodbrist, finns det risk för hypertyreos om jodintaget ökar.

Egenbehandling

 • Adekvat intag av mejeriprodukter och mager fisk.
 • Eventuellt kosttillskott som innehåller jod.
 • Joderat bordssalt.

Förebyggande åtgärder

 • Information till gravida tidigt i graviditeten om betydelsen av adekvat jodintag.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer2

 • Otillräckligt intag under graviditeten:
  • Första och andra trimestern (tyreoideahormoner nästan uteslutande från mamman):
   • Syndrom som inkluderar allvarlig mental retardation, spastisk diplegi, hörseldefekter (tidigare kallat neurologisk, endemisk kretinism)
  • Tredje trimestern:
   • Allvarlig sköldkörtelsvikt med tillväxtretardation, myxödem och fördröjd utveckling (tidigare kallat myxödematös, endemisk kretinism)
 • Nyföddhetsperioden:
  • Påverkad intellektuell utveckling
  • Förhöjt TSH
 • Äldre barn och vuxna:
  • Apati
  • Struma:
   • Om jodbrist är orsaken till struma, finns risk för hypertyreos vid övergång till adekvat jodintag

Prognos

 • Följderna av otillräckligt jodintag under graviditeten är irreversibla.
 • Hos vuxna kan man se en normalisering av begynnande struma om man ökar jodintaget till normal nivå.

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Tillbakagång av symtom.
 • Eventuellt jod i urin.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Mejeriprodukter och mager fisk är vid sidan om det jodinnehållande salt som tillsätts maten de viktigaste källorna till jod i svensk kosthållning.
 • Överväg kosttillskott, särskilt vid planerad graviditet och lågt intag av jodhaltiga livsmedel.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons