Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Kolomonoxidförgiftning


Uppdaterad den: 2022-11-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

  • Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19.

Kolmonoxid är en doft- och färglös gas som bildas vid ofullständig förbränning av alla typer av material. Den orsakar vävnadshypoxi och cellulär toxicitet med allvarliga konsekvenser i framför allt hjärna och hjärta. Tillförsel av 100% oxygen under minst 6 timmar utgör stommen i behandlingen.

  • Pulsoxymetri kan inte skilja mellan oxyhemoglobin (Hb-O2) och karboxyhemoglobin (Hb-CO) och är därmed gravt missvisande – bör inte användas.

Läs fortsättningen av texten på www.giftinformation.se, för läkare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons