Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Rökavvänjning–motivation


Uppdaterad den: 2018-07-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om tobak

I. Rökanamnes

 • Använder du tobak av något slag?
  • Hur mycket?
 • Fråga om patienten har funderat på att sluta röka.
 • Fråga om förhållanden som talar för och förhållanden som talar emot att sluta.
 • Gör patienten uppmärksam på eventuella samband mellan aktuella symtom eller fynd och tobaksförbrukningen.
 • Erbjud hjälp.
 • Visa att du bryr dig – men ingen moralpredikan i den här fasen.

II. Bedöm tobaksberoendet

 • Tre frågor för kartläggning av tobaksberoende:
  • (1) Hur lång tid går det från att du vaknar tills du tar din första cigarett?
  • (2) Hur många cigaretter röker du per dag i genomsnitt?
  • (3) Vaknar du på natten och röker?
   • Nattrökning tyder på mycket starkt beroende

III. I vilken fas är patienten?

 • En bra utgångspunkt för att mäta motivationen, och kunna anpassa rådgivningen till patientens/klientens aktuella stadium av motivation, är att ställa frågan "Hur intresserad är du av att sluta röka på en skala 0–10?":1
  • Låg beredskap för förändring (skattar 0-3):
   • Patienten ser inget problem med rökningen eller är uppgiven efter många försök
   • Samtalfokus:
    • Stimulera tankar på nackdelar med att röka /snusa
    • Diskutera negativa konsekvenser av tobaksbruket för hälsa och ekonomi
  • Medelhög beredskap (skattar 4-7):
   • Patienten har blivit medveten om problemet, men är fortfarande osäker och ambivalent
   • Samtalsfokus:
    • Stimulera tankar på möjliga vinster med att sluta röka
    • Diskutera farhågor och hinder för rökstopp och möjliga lösningar på det som oroar
    • Informera om metoder för att sluta och stöd som finns att få
    • Eventuellt Rökregistreringsschema
  • Hög beredskap för förändring (skattar 8-10):
   • Patienten börjar tänka på och planera för att sluta röka
   • Samtalsfokus:
    • Uppmuntra att sätta stoppdatum
    • Hjälp till att lägga upp en konkret plan
    • Diskutera hur nikotinsug och abstinens, samt hur svåra situationer
     ska hanteras
    • Rekommendera läkemedel
    • Erbjud hjälp och stöd
  • Återfall:
   • Vid återfall är det viktigt att förklara att det är normalt med återfall och att definiera det som lärosituationer. 
   • Ge bekräftelse för alla ansträngningar
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Sluta-Röka-Linjen

Animationer

 • Rökstopp

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons