Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Salicylatförgiftning


Uppdaterad den: 2022-11-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hos större barn och vuxna ger förgiftning lätt igenkännbar salicylism med bl a tinnitus, hörselnedsättning, svettningar, oro, hyperventilation och hudrodnad. Små barn (särskilt <3 år) kan snabbt få hypoglykemi och metabolisk acidos.

Acidos och hypokalemi måste korrigeras. Upprepat kol förkortar halveringstiden. Rehydrering och alkalisering av urinen påskyndar också eliminationen. Hemodialys kan vara nödvändigt i svåra fall.

Läs fortsättningen av texten på www.giftinformation.se eller ring Giftinformationscentralen på 010-456 67 19.

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons