Nyhet | Allmänmedicin

Kostvanor – få patienter får det stöd de behöver

Redan 2011 kom Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Ändå råder det stora skillnader i landet när det gäller möjligheten att få hjälp med att lägga om kosten. Det visar en ny undersökning.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-02-26
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Förebyggande arbete med tobak, alkohol och fysisk aktivitet har hög prioritet inom sjukvården. Men trots att dåliga matvanor är den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige går det förebyggande arbetet trögt för landstingen och regionerna. Det visar en ny intervjuundersökning och flera orsaker verkar ligga bakom. Bland annat upplever många att ämnet kostvanor är svårt och komplext, att det vetenskapliga stödet ifrågasätts och att arbetet till viss del saknar stöd från politiker.

– Precis som det tar tid att förändra sina matvanor, har det tagit tid för primärvården att ställa om till att arbeta mer förebyggande. Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan alla landsting och regioner kan erbjuda ett bra stöd till personer som behöver hjälp att förbättra sina matvanor, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Insatserna varierar kraftigt i landet

Enligt undersökningens resultat har majoriteten av landsting och regioner genomfört utbildningar för personal om matvanor och/eller andra levnadsvanor. Däremot skiljer det sig åt när det gäller vilka som får utbildning och hur lång den är. Få landsting och regioner har en plan för hur de ska fortsätta utbilda personalen på sikt. De flesta har inte heller följt upp resultaten av de utbildningar som hittills har genomförts.

Annons
Annons

– Skillnaderna tycks vara stora mellan landstingen i hur mycket de arbetar med matvanor och satsar på kompetensutveckling. Patienter som behöver få stöd från primärvården att förändra sina matvanor har med andra ord väldigt olika möjligheter att få hjälp beroende på var i landet de bor, säger Åsa Brugård Konde.

Så ska arbetet med kostvanor fungera

Det verkar inte vara kunskapsstödet eller de verktyg som finns idag som brister. Det som många efterlyser är snarare mer stöd från Livsmedelsverket och andra myndigheter. Både att uppmärksamma chefer och politiker på hur viktigt det är att primärvården arbetar förebyggande med bra matvanor samt utbildning om vad som krävs för att det ska fungera.

    Källor

  • Livsmedelsverket - https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/stora-skillnader-i-landet-nar-det-galler-mojligheten-att-fa-hjalp-med-sina-matvanor

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons