Kris i svensk sjukvård – här är största utmaningarna
Nyhet | Allmänmedicin

Kris i svensk sjukvård – här är största utmaningarna

Dålig ekonomi, varslad vårdpersonal och psykisk ohälsa. Det ser inte ljust ut när Dagens Nyheter listar de prövningar som svensk sjukvård står inför.


Lovisa
Publicerad den: 2019-12-02
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

Att en förändring behövs inom svensk sjukvård är nog de flesta överens om. Men vad det är som brister är kanske inte lika självklart. Enligt de experter inom området som Dagens Nyheter pratat med är det dock tydligt vad som måste ses över för att lösa krisen.

Brist på sjukvårdspersonal

Brist på sjukvårdspersonal, framför allt sjuksköterskor är inget nytt. Redan 2001 larmades om att patienter hann dö i väntan på operation just på grund av att det inte fanns tillräckligt med vårdpersonal. Idag, 19 år senare är problemet fortfarande inte löst.

Även när det gäller specialistläkare är bristen ett faktum, trots att läkarna generellt blir allt fler. Detta enligt rapporter från socialstyrelsen. Samtliga regioner behöver exempelvis fler specialister inom allmänmedicin. Som det ser ut idag är det svårt att få läkare att välja just den specialiteten – troligen på grund av dålig arbetsmiljö.

Annons
Annons

Åldrande befolkning

Mycket tack vare den medicinska utvecklingen lever vi allt längre. Innan år 2060 beräknas tre miljoner svenskar passera 64 år. Ett gott betyg till svenska välfärdssystemet men också en av vårdens största utmaningar, menar Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare som sedan 2017 arbetar med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Hon säger till DN att systemet inte är byggt för att hantera nutiden med mer långvariga komplexa sjukdomar, utan fortfarande är inriktat på akut sjukvård.

Dessutom gör den accelererande medicinska utveckling gör att allt fler överlever dödliga sjukdomar, så som cancer, hjärtkärlsjukdomar och HIV. Samtidigt som fler överlever kommer också kostnader öka i och med dyra läkemedel och ny teknik som används av fler och äldre kronsikt sjuka.

Psykisk ohälsa

Psykiska ohälsan ökar i Sverige samtidigt som tillgången på personal inte alls motsvarar behovet. Tillgången på psykiatrisjuksköterskor har till och med minskat under senaste tio åren, enligt Socialstyrelsen.

Annons
Annons

Flytt från landsbygd

Att unga ratar landsbygden och väljer att flytta till tätbefolkade områden skapar problem ur flera aspekter. Dels kommer de mindre orterna ha svårare att rekrytera personal, och i de större städerna hinns det inte med att rusta sig i takt med urbaniseringen.

Organisation och ekonomi

Centralisering av högspecialiserad vård, vårdval och minskade skatteintäkter. Om detta pågår ständiga diskussioner med utgångspunkt i frågan om jämlik vård, effektivisering och ökad tillgängligheten.

     Källor

  • Dagens Nyheter - https://www.dn.se/nyheter/sverige/sju-utmaningar-for-svensk-sjukvard/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons