Nyhet | Allmänmedicin

Rapport: Barns hälsa hotas av klimatförändringen

Barns hälsa kommer i framtiden försämras av klimatförändringen, det slår en ny rapport fast skriver Dagens Nyheter. Om klimatförändringen fortsätter i den nuvarande negativa riktningen kan försämrad matproduktion, luftföroreningar och ökande av infektionssjukdomar ge allvarliga konsekvenser på dagens spädbarn och dess framtid. 


Publicerad den: 2019-11-15
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Klimat barn
Annons

Klimatförändringarna med värmeböljor, luftföroreningar, extremväder och minskade skördar innebär hälsorisker som kommer påverka framtida generationers hela liv. Det visar den årliga rapporten från Lancet countdown, ett internationellt samarbete mellan forskare och institutioner, som Dagens Nyheter tagit del av. 

Barn särskilt utsatta

Om det inte sker några förbättringar, det vill säga om världens länder inte snabbt minskar utsläppen och klimatförändringen fortsätter som idag, kommer framtida generationers hälsa påverkas negativt. Barn som föds idag kommer då vid 71 års ålder leva i en värld med en medeltemperatur som är 4 grader högre än under förindustriell tid. Det innebär ett hot mot hälsan i varje del av deras liv, enligt forskningsrapporten.

– Barn är särskilt sårbara när det gäller hälsorisker på grund av klimatförändringen. Deras kroppar och immunsystem är under utveckling och gör dem mer mottagliga för sjukdomar och miljögifter säger Nick Watts, läkare och chef för Lancet countdown, till Dagens Nyheter.

– Skador som uppträder i tidig ålder är bestående och genomgripande och ger livslånga hälsoeffekter. Utan omedelbart agerande från alla länder att minska utsläppen av växthusgaser, kommer de ökningar i välmående och livslängder som vi hittills har sett att äventyras och klimatförändringen kommer att definiera hälsan hos en hel generation, fortsätter han. 

Annons
Annons

Mer gift i luften

Rapporten visar att barn som föds idag kommer under sina liv andas in mer giftig luft på grund av förbränningen av fossila bränslen. Detta är extra farligt för unga människor vars lungor som utvecklas. Luftföroreningar bidrar till att försämra lungfunktionen, förvärras astma och öka risken för hjärtattacker och stroke. 

>>Gå en fortbildning på NetdoktorPro

Påverkar matproduktion och näringsupptag

Ett varmare klimat bidrar till att antalet skördar kommer minska vilket är ett hot mot tillgången på mat. Det kan också minska näringsinnehållet i det som odlas och även driva upp matpriserna, något som även konstaterades i en rapport från FN:s klimatpanel IPCC, skrev DN. De senaste 30 åren har världens skördepotential minskat med några procent globalt sett när det gäller majs, vinterveta, sojabönor och ris.

Spädbarn och unga är de som drabbas värst av hälsoproblem kopplade till näringsbrist, till exempel genom hämmat tillväxt, försämrat immunförsvar och långsiktiga utvecklingsproblem.
– En hel del av matproduktionen är mer sårbar än man tror. Det moderna jordbruket där man optimerat skördarna har utvecklats under de senaste femtio till hundra åren, en period med stabilt klimat. Nu ändrar sig saker snabbare än människor kan anpassa sig till, säger Peter Byass.

– I Afrika och på andra ställen där många odlar sin egen mat är de väldigt sårbara. Du kan ha regn vid fel tid på året och inget regn när det borde regna. En del människor lever i ett klimat med temperaturer upp till 42 grader, där är några få grader mer katastrofalt.

Infektionssjukdommar kan öka

De höjda temperaturerna kommer påverka nederbörden, vilket i sin tur kan göra att infektionssjukdomar ökar, något som drabbar barn hårdast. I rapporten lyft denguefeber och vibriobakterien fram som exempel, och att Europas klimat blir allt mer lämpat för spridning av denguefeber. Infektionssjukdomen denguefeber är världens snabbast spridande myggburna virussjukdom. I dagsläget riskeras ungefär halva jordens befolkning att smittas. 

Annons
Annons

Hopp om framtiden

I rapporten fanns ändå en några hoppfulla nyheter. Till exempel att förnybara källor stod för 45 procen av engergitillväxten under 2018, varav 27 procent kom från sol- och vindkraft. Under samma period växte elanvändningen inom vägtransporter med 21 procent globalt.
Rapporten konstaterar att klimatarbetet måste gå mycket fortare. Om uppvärmingen begränsas till 2 grader och Parisavtalet följs, kommer ett barn som föds nu att växa upp i en värld som når netto noll i utsläpp när de fyller 31 år. Det kommer också säkra en med hälsosam framtid för framtida generationer. Konkreta förslag i rapporten är att snabbt fasa ut kolkraften.

Forskaren till rapporten lyfter att hälsofrågan bör lyftas under FN:s klimatmöte COP25 i Madrid som startar nästa vecka.

 

    Källor

  • Dagens Nyheter - https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/klimatforandringen-ett-hot-mot-barns-halsa/

Annons
Annons
Annons