Nyhet | Allmänmedicin

Var fjärde chefläkare missnöjd med patientsäkerheten

Chefläkarna uppskattar att bara runt 30 procent av de allvarliga vårdskadorna lex Maria-anmäls, visar en enkätundersökning som tidningen Sjukhusläkaren har gjort.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-19
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

En enkätundersökning bland chefläkare inom slutenvården visar bland annat att de har olika uppfattning om hur stort mörkertalet är när det gäller allvarliga vårdskador. 25 procent av chefläkarna uppskattar att bara runt 30 procent av de allvarliga vårdskadorna leder till en lex Maria-anmälan.

– Jag undrar vad det beror på. Handlar det om att de anmälningsansvariga inte får den information de behöver? Säger Ewa Sunneborn som sitter i ledningsgruppen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Runt 40 procent av chefläkarna uppskattade att minst 70 procent lex Maria-anmäls. Samtidigt uppgav många av dem sig vara missnöjda med patientsäkerhetssystemet och anser att förbättringar behövs. De efterfrågar ett system präglat av ett mer systematiskt lärande med bättre återkoppling och uppföljning. Även fler vårdplatser och mer personal efterfrågas.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/04/Manga-cheflakare-missnojda-med-dagens-patientsakerhetssystem/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons