Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Diabetes

Identifiera subgrupper inom diabetes för skräddarsydd behandling

För att minska risken att utveckla diabetes typ-2 och komplikationer ska diabetesvården blir mer individanpassad. Så lyder ett av de centrala målen dit Socialstyrelsens nationella riktlinjer pekar.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-03-24

Identifiera subgrupper inom diabetes for skreddarsydd behandling
Annons

– Centralt i de reviderade riktlinjerna för diabetesvård är att vården ska utgå från individen. Det är viktigt, inte minst för äldre personer med svår samsjuklighet och skörhet. Det finns risk för felbehandling om enskilda rekommendationer följs när en person lider av många sjukdomar samtidigt, säger Erik Åhlin, projektledare för riktlinjerna på Socialstyrelsen.

Det pågår en rad forskningsprojekt kring att identifiera undergrupper inom ramen för diabetes. Något som ska möjliggöra skräddarsydd vård.

– Man talar om olika subtyper där till exempel genetiska faktorer spelar in. Något som i framtiden kan komma att påverka hur behandlingen bäst utformas.

Annons
Annons

Diabetes bör behandlas utefter förutsättning

Individer med överviktsproblem har till exempel speciella förutsättningar och kan fordra operation. Fetmakirurgi ger oftast goda resultat med stor viktminskning under lång tid och bra glukoskontroll. Erik Åhlin menar därför att, efter att ha genomgått klinisk bedömning, kunna erbjuda fetmakirurgi till typ 2-diabetespatienter med svår fetma.

[ImageBox Caption="Diabeteskomplikationer kan fördröjas eller i bästa fall förhindras genom att angripa de riskfaktorer som har starkast samband med förändringar i blodkärlen. Därför har Socialstyrelsen lagt stor vikt vid preventiva rekommendationer när de omarbetade sina riktlinjer.

− Men här är ett viktigt budskap att det är mycket viktigt att dessa patienter informeras väl om vad ingreppet innebär i form av förändrade levnadsvanor och att de också följs upp strukturerat efter operationen.

En subgrupp som genomgående nämns i riktlinjerna är äldre diabetiker - ”mest sjuka äldre”.

− Det är en stor förändring som är viktig då behandlingen kan påverka andra sjukdomar. Har patienten problem med hjärtat kanske man inte ska satsa lika mycket på att sänka blocksockernivån.

Annons
Annons

Kulturskillnader påverkar synen på diabetesdiagnos

Ytterligare något att ta hänsyn till är eventuella skillnader i synen på hälsa och sjukdom, menar Erik Åhlin.

− Extra viktigt nu är att anpassa patientutbildning utefter människors kulturella bakgrund. Till exempel genom att erbjuda anpassad utbildning där man inte bara översätter språk utan också tar hänsyn till individernas levnads- och matvanor.


Sammantaget ska riktlinjerna leda till en bättre och mer jämlik diabetesvård.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.