Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Diabetes

Så kan komplikationsrisken vid typ 2-diabetes förutses

En studie gjord vid Lunds Universitet visar tydliga epigenetiska skillnader mellan olika grupper av patienter med typ 2-diabetes. Skillnader som även kan kopplas till risker att utveckla vanliga komplikationer. Resultaten ger ytterligare stöd för mer individanpassad behandling av sjukdomen, menar forskarna.


Lovisa
Publicerad den: 2022-05-27

Annons

Redan för drygt fem år sedan publicerade forskare vid Lunds Universitet en uppmärksammad studie där man såg att det går att dela in typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i fem undergrupper.

I november 2021 kunde samma forskare visa ytterligare genetiska skillnader mellan de fyra undergrupperna av typ 2-diabetes, vilket i sin tur indikerar att det finns olika orsaker bakom sjukdomen. Och nu visar ännu en studie att det också finns epigenetiska skillnader mellan de fyra undergrupperna. Dessa epigenetiska markörer skulle kunna utvecklas för att förutse vanliga komplikationer vid typ 2-diabetes för att vidare kunna sätta in individanpassad vård och behandling.

Viktigt med individanpassad vård för patienter med typ 2-diabetes

– Dagens sjukvård behandlar typ 2-diabetes på ungefär samma sätt samtidigt som alltmer forskning tyder på att dessa patienter behöver individanpassad vård och behandling. Våra fynd ger ytterligare stöd för att det är kliniskt relevant att dela in patienter med typ 2-diabetes i undergrupper för individanpassad behandling, säger Charlotte Ling, professor i diabetes och epigenetik vid Lunds universitet.

Annons
Annons

Riskskala för komplikationer

Av de fynd som gjordes utvecklades en poängskala för att bedöma risken att utveckla vanliga komplikationer vid typ 2-diabetes. Epigenetiska markörer kopplade till två av patientgrupperna som undersöktes kunde förutspå ökad risk för att utveckla hjärtinfarkt, stroke och njursjukdom.

– Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna hos patienter med typ 2-diabetes. Njursjukdom hos diabetespatienter leder till lidande för patienten och stora sjukvårdskostnader för samhället eftersom många behöver gå i dialys. En epigenetisk biomarkör som kan förutspå komplikationer i ett tidigt skede skulle ge sjukvården möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder, säger Charlotte Ling.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.