Nyhet | Diabetes

DEBATT: “Barn med typ 1-diabetes lever inte i ständig livsfara”

Det råder en stor missuppfattning om att barn med typ 1-diabetes när som helst kan kan dö av hypoglykemi (lågt blodsocker), trots att det är sällsynt. Det skriver Johnny Ludvigsson, senior professor i pediatrik, vid Linköpings universitet i en debattartikel i Läkartidningen. Allmänheten och sjukvårdspersonal behöver bli bättre informerade.


Publicerad den: 2018-12-10
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Diabetes mellitus typ 1
Annons

Typ 1-diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer på både kort och lång sikt. I sin debattartikel skriver Ludvigsson att många föräldrar lever i skräck för att barnet när som helst kan dö av hypoglykemi trots att det är extremt sällsynt.

Ludvigsson tydliggör att det endast förekommit dödsfall då barnet fått för stor dos insulin i anslutning till hypoglykemi, och att barn med typ 1-diabetes som drabbas av svår hypoglykemi med kramper vaknar spontant av sin egen motreglering om inget görs. Först när en person haft typ 1-diabetes i 15–20 år kan motregleringen försämras och hypoglykemi bli livshotande. Han hänvisar till fall där näst intill enbart vuxna patienter med typ 1-diabetes hittats döda i sängen och dödsorsaken inte har kunnat fastställas, men där hypoglykemi är en möjlig orsak.

Läs även: Så kan ny teknik göra livet enklare för personer med diabetes

Annons
Annons

Mer information om typ 1-diabetes behövs


Missuppfattningen leder enligt Ludvigsson till en ökad press på föräldrar till barn med typ 1-diabetes. Han nämner också att jämförelser i sociala medier om vem som “sköter” sitt barn bäst ökar pressen ytterligare. Även olika riktvärden mellan kliniker bidrar till föräldrarnas oro. Ludvigsson poängterar att det inte är förvånande att andelen föräldrar till barn med typ 1-diabetes i hög grad uppfyller kriterierna för utbrändhet. Han proklamerar att allmänheten och sjukvårdspersonal behöver få tydligare och mer korrekt information kring patienter med typ 1-diabetes. Han tror också att ökad kunskap om sjukdomen i samhället i stort kan bidra till öka forskningen på området.

Läs även: Tidig tarmflora kan säga något om utvecklingen av typ 1-diabetes

Hypoglykemi (lågt blodsocker)

Hypoglykemi, som betyder lågt blodsocker, är ett tillstånd som inträffar när blodsockernivån sjunker under det normala och är en vanlig komplikation vid behandling av diabetes.

  • Hypoglykemi inträffar när blodsockernivån sjunker under det normala och är en vanlig komplikation vid behandling av diabetes.

  • Symtom på hypoglykemi är att man känner sig hungrig, matt, svettig, orolig, darrig och svag.

  • Orsaken kan vara en obalans mellan blodsockersänkande läkemedel, matintag och fysisk aktivitet. Vissa typer av betablockerare samt alkoholintag kan också öka risken för hypoglykemi.

  • Mild hypoglykemi går över om man äter eller dricker något sött.

  • Allvarlig hypoglykemi kan behöva behandlas med koncentrerad glukos som ges direkt i blodet av sjukvårdspersonal eller en spruta med ett ämne (glukagon) som frisätter glukos i kroppen.

  • Hypoglykemi som upptäcks i tid och behandlas på rätt sätt är ofarligt och snabbt övergående.

 Källa: Medibas

Annons
Annons

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/12/Barn-med-typ-1-diabetes-lever-inte-i-standig-livsfara/
  • Medibas - https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/endokrinologi/patientinformation/diabetes-allmant/hypoglykemi-vid-diabetes-mellitus/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons