Nyhet | Diabetes

Fetmakirurgi vid typ 2-diabetes får hög prioritet i nya nationella riktlinjer

Nu uppdaterar Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger fetmakirurgi vid typ 2-diabetes högre prioritering än tidigare. Även glukossänkande läkemedel rekommenderas högt.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-05-29
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Nya forskningsresultat pekar på att många personer med diabetes är fria från sin sjukdom fem år efter att de opererats, säger Erik Åhlin, projektledare för Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård.

Typ 2-diabetes är en sjukdom där livsstilen har stor inverkan och i flera fall även bidrar till andra hälsoproblem. Då fetmakirurgi har visat sig ge goda långtidseffekter har behandlingsmetoden fått en högre prioritet än tidigare i de nationella riktlinjerna. Samtidigt understryker Socialstyrelsen att det fortfarande finns en del osäkerhet kring bland annat den livslånga uppföljning som krävs efter operationen.

Annons
Annons

Läs även: Bättre uppföljning efter fetmakirurgi

Nya effektivare läkemedel rekommenderas

Idag har erfarenheten breddats när det gäller långtidseffekter och säkerhet för de nyare glukossänkande läkemedlen generellt.

– Vi lyfter de nya preparaten eftersom erfarenheten har ökat och att vissa av preparaten visat sig ha särskilt gynnsam effekt hos patienter som har hjärt-kärlkomplikationer, enligt nya studier, säger Erik Åhlin.

Annons
Annons

Läs de uppdaterade nationella riktlinjerna för diabetesvård här

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/nyaeffektivarelakemedelrekommenderasforpersonermeddiabetes

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons