Nyhet | Diabetes

Minskad risk för hjärtdöd med nya diabetesläkemedel

Nya glukossänkande läkemedel ökar möjligheten att förebygga hjärtkärlsjukdom och förtida död vid typ 2-diabetes. En ny observationsstudie talar även för att denna typ av läkemedelsbehandling skulle kunna förebygga uppkomst av diabetes och hjärtkärlsjukdom hos överviktiga personer.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-11-13
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons
– Resultaten är både intressanta och hoppingivande. De tyder på att en ny sorts läkemedel, så kallade SGLT2-hämmare, är effektivare än andra glukossänkande preparat på att förebygga hjärtkärl-komplikationer som hjärtsvikt och dessutom kan minska risken att dö i förtid, även hos patienter utan känd hjärtkärlsjukdom. Läkemedlet avlägsnar socker från kroppen genom en ökad utsöndring i urinen, säger Jan Eriksson, professor och överläkare inom diabetesvård vid Akademiska sjukhuset.

Detta ska Jan Eriksson föreläsa om i samband med världsdiabetesdagen den 14 november. Hans forskargrupp har deltagit i en nordisk observationsstudie där forskarna har utvärderat nya metoder för att förebygga och behandla typ 2-diabetes.

Förebyggande behandling vid övervikt

Läkemedel som SGLT2-hämmare eller så kallade GLP-1 ska idag ges till patienter med typ 2-diabetes och samtidig hjärtkärlsjukdom, enligt nuvarande rekommendationer från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Men resultaten från observationsstudien ger indikationer om att fler med typ 2-diabetes samt vissa överviktiga personer bör få denna typ av läkemedelsbehandling.

Annons
Annons

– Pågående studier, inklusive randomiserade prövningar, där en patientgrupp får läkemedlet och en får placebo, kommer ytterligare belysa den medicinska nyttan och hälsoekonomiska aspekter, avrundar Jan Eriksson.

 

    Källor

  • Akademiska sjukhuset - http://www.akademiska.se/press#/pressreleases/nya-diabeteslaekemedel-kan-minska-risk-foer-tidig-hjaertdoed-2261288

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons