Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Endokrin oftalmopati


Publicerad den: 2013-05-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Den kliniska bilden som uppstår på grund av inflammation, ödem och sekundär fibros i orbitavävnad.
 • Medför periorbitalt ödem, retraktion av ögonlocken, inflammation i konjunktiva, ödem och framskjutning av ögongloberna.
 • Cirka 80 % har automimmun hypertyreos.
 • Ögonsymtomen debuterar i regel samtidigt som eller efter sjukdomsutbrottet (< 18 månader), men de kan också uppstå innan hypertyreosen bryter ut.
 • Det finns ingen direkt korrelation mellan ögonsymtomen och graden av hypertyreos.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till den endokrina oftalmopatin är autoimmun.

Behandling

Behandlingsmål

 • Göra patienten eutyreoid.
 • Undvika komplikationer i ögonen.

Allmänt om behandlingen

 • De flesta patienter som har en lätt grad av exoftalmus behöver ingen särskild behandling, men alla ska uppmanas till rökstopp.

Läkemedelsbehandling

 • Tyreostatika:
  • Gör patienten eutyreoid snabbast
  • Många använder tyreostatikadoser som blockerar hormonsekretionen fullständigt och ger tyroxin som tillägg
  • Målet är att hålla serumnivån av TSH stabil och i den nedre delen av normalområdet
  • En stegring i TSH-värdet kan förvärra oftalmopatin
 • Radiojodbehandling:
  • Bör undvikas eftersom den kan förvärra oftalmopatin
  • Efter en eventuell behandling med radiojod måste TSH-stegring undvikas genom administrering av T4 när FT4 är inom normalområdet och innan TSH stiger
 • Glukokortikoidbehandling:
  • Är indikerat i allvarliga fall, i synnerhet om det finns tecken på dubbelseende eller synnervspåverkan
  • Vanlig startdos med prednisolon är 40–60 mg dagligen med gradvis avtrappning inom minst tre månader
  • Behandlingen kan ha en påtaglig effekt och effekten kommer ofta inom 48 timmar
  • Besvären kan uppkomma igen när behandlingen avslutas
 • Andra åtgärder:
  • Vid uttalad exoftalmus kan ögonens slutningsfunktion försvåras
  • Ögonen blir torra med risk för utveckling av keratit
  • Ögonen måste skyddas mot intorkning på natten
  • Behandling med salva och förband kan hjälpa något, men det kan bli nödvändigt med orbital dekompression

Källor

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons