Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Hypofyssjukdomar


Uppdaterad den: 2021-09-21
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Etiologisk indelning:1-2
  • Tumörer – adenom, ej adenom, hyperplasi
  • Vaskulära lesioner
  • Inflammatoriska eller infektiösa lesioner
 • Indelningar hypofysadenom:
  • Hormonproducerande hypofysadenom:
   • Prolaktinom, tillväxthormonproducerande tumörer, ACTH-producerande tumörer som ger upphov till typiska kliniska syndrom som akromegali och Cushings syndrom3
  • Endokrint inaktiva hypofysadenom:4
   • Förhöjd hormonsekretion kan inte påvisas i blodet
  • Tumörstorlek:
   • Mikroadenom (<10 mm) eller makroadenom (>10 mm)
 • Andra tumörtyper:
  • Kraniofaryngeom:
   • Den vanligaste tumören i hypofys/hypotalamusområdet hos barn och ungdomar
  • Meningeom är långsamväxande och kan uppstå i den parasellära regionen. Rena intersellära tumörer är sällsynta
 • Sjukdomsbilderna är mångskiftande, och utredning och behandling bör skötas av en endokrinolog.

Förekomst

 • I det svenska hypofysregistret registreras 300–500 nya fall av hypofystumörer årligen:
  • Cirka hälften är endokrint inaktiva hypofysadenom
 • Små hypofysadenom är mycket vanliga, och i obduktionsmaterial rapporteras en förekomst på 8–25 %:5
  • De flesta hypofysadenom diagnostiseras aldrig
 • Hormonproducerande hypofysadenom:6
  • Prolaktinom:
   • Är vanligast och utgör 40–60 % av alla hormonproducerande hypofysadenom
   • Det är ofta mycket små (mikroadenom), men ger symtom på grund av hyperprolaktinemi
   • I Sverige är incidensen 16 nya fall per 1 000 000 årligen
  • ACTH-producerande adenom (Mb Cushing):
   • Den vanligaste orsaken till Cushings syndrom (upp till 60 %) och utgör 15–25 % av alla hormonproducerande hypofysadenom
   • I Sverige är incidensen 2 nya fall per 1 000 000 årligen, betydligt vanligare hos kvinnor
  • Tillväxthormonproducerande:
   • Den vanligaste orsaken till akromegali (98 %) och utgör 30 % av alla hormonproducerande hypofysadenom
   • I Sverige är incidensen 4 nya fall per 1 000 000 årligen
  • Thyrotropinproducerande:
   • Utgör <1 % av alla hormonproducerande hypofysadenom
 • Kraniofaryngeom:7
  • Förekommer i två ålderstoppar – 5–15 år och 50–75 år.
  • Cirka 2 nya fall per 1 000 000 årligen

Klinisk anatomi och fysiologi

 • Anatomi:
  • Hypofysen ligger i sella turcica, som är lokaliserad i mitten av den mellersta skallgropen under storhjärnan en bit bakom näsroten
  • Hypofysen är funktionellt kopplad till hypotalamus via hypofysstjälken:
   • Hypotalamus ligger ovanför hypofysen
   • Förbindelsen mellan de två organen är avgörande för normal hypofysfunktion
 • Fysiologi:
  • Hypofysens framlob utsöndrar tillväxthormon (GH), thyrotropin eller thyroid-stimulerande hormon (TSH), adrenokortikotrofisk hormon (ACTH), follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH) och prolaktin
  • Hypofysens baklob utsöndrar antidiuretiskt hormon (ADH, kallas även vasopressin) och oxytocin
 • Se även anatomisk bild och översiktlig bild och tabell över hormoner från hypotalamus och hypofys och deras funktioner i Regionalt vårdprogram för hypofystumörer Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.4

Etiologi och patogenes

 • Hypofystumörer:
  • Kan ge typiska kliniska syndrom till följd ökad utsöndring av hormoner
  • Kan ge minskad utsöndring av vissa hormoner när tumören växer och trycker på omkringliggande vävnad
 • Hyperplasi:
  • Kan uppstå efter långvarig stimulering, exempelvis till följd av hypogonadism, graviditet, primär hypotyreos, binjuresvikt
 • Maligna tumörer:
  • Är mycket sällsynta
  • Germinalcellstumörer, lymfom, metastaser, hypofyscancer
 • Inflammatoriska/infektiösa tillstånd:
  • Sällsynta
  • Kan vara lymfocytinfiltration (autoimmun sjukdom), hypofysabscess

Hypofysinsufficiens

 • Det kan finnas isolerade eller multipla brister i hormonproduktionen.
 • Orsakerna är adenom, hjärntumör, aneurysm, apoplexi, metastaser.

Hypofysadenom

 • Tumörer i hypofysregionen är vanligtvis hypofysadenom.
 • Funktionell indelning:
  • Tumörer som ger patienten kliniska symtom på överproduktion av hormoner (hyperprolaktinemi, akromegali, Mb Cushing)
  • Endokrint inaktiva tumörer upptäcks ibland på grund av symtom som beror på tryck från tumören som huvudvärk, synfältsbortfall (homonym hemianopsi), nedsatt syn eller hypofysinsufficiens
 • Storlek:
  • Tumörer >10 mm kallas makroadenom
  • Tumörer <10 mm kallas mikroadenom
  • Hypofysadenom som upptäcks av en tillfällighet i samband med annan utredning kallas hypofysärt incidentalom
  • De flesta mikroadenom som diagnostiseras är hormonproducerande, medan makroadenom ofta är endokrint inaktiva
  • Ett mikroadenom utvecklar sig sällan till ett makroadenom, medan cirka hälften av alla makroadenom tillväxer vid observation under 5 år
  • Enbart immunhistokemiska undersökningar ger inte tillräckligt med underlag för att diagnosen hormonproducerande tumör ska kunna ställas.
 • Tumörväxt:5
  • Problem kopplade till tumörexpansion i sella turcica orsakas oftare av icke-hormonproducerande tumörer än hormonproducerande sådana
  • Hypofystumörerna växer först expansivt i hypofysgropen som efter hand utvidgas, och hypofysen förskjuts ofta åt sidan eller uppåt
  • Tumörerna kan breda ut sig kranialt och trycka på synnerverna och hjärnan, och de kan växa genom och in i sinus cavernosus lateralt, och genom väggen mot sinus sfenoidale nedåt och framåt
  • De kan ibland nå en betydande storlek innan de diagnostiseras, och kan då ge symtom på förhöjt intrakraniellt tryck, till exempel vid avstängning av foramen Monroi och den tredje ventrikeln med utveckling av obstruktiv hydrocefalus

Predisponerande faktorer

Hyperprolaktinemi

 • Prolaktinom.
 • Fysiologiska orsaker som fysisk aktivitet, graviditet, puerperium, sömn, stress, amning.8
 • Farmakologiska orsaker som östrogen, metoklopramid, tricykliska antidepressiva, verapamil med flera.
 • Patologiska orsaker som bland annat akromegali, cirros och njursvikt.

ICD-10

 • E22 Hyperfunktion av hypofysen
  • E22.0 Akromegali och hypofysär gigantism
  • E22.1 Hyperprolaktinemi
  • E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon
  • E22.8 Annan specificerad hyperfunktion av hypofysen
  • E22.9 Hyperfunktion av hypofysen, ospecificerad
 • E23 Hypofunktion och andra sjukdomar i hypofysen
  • E23.0 Hypopituitarism
  • E23.1 Läkemedelsutlöst hypopituitarism
  • E23.2 Diabetes insipidus
  • E23.3 Hypotalamisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes
  • E23.6 Andra specificerade rubbningar i hypofysen
  • E23.7 Rubbning i hypofysen, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • E23-P Sjukdom i hypofysen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Vid en nyupptäckt tumör i hypofysregionen måste det avgöras om:
  1. Tumören producerar hormoner
  2. Hormonproduktionen i hypofysen fungerar normalt
  3. Tumören trycker på delar av nervsystemet
  4. Om det 

Differentialdiagnoser

 • Anorexia nervosa
 • Primär binjurebarksvikt
 • Primär hypotyreos

Prolaktinom

Anamnes3-4

Misstänk hypofyssjukdom hos

 • Patienter med kliniska tecken på hypotyreos, lågt T4 och lågt/normalt TSH.
 • Kvinnor med infertilitet/amenorré/galaktorré.
 • Män med impotens.
 • Patienter med nedsatt libido.
 • Patienter med symtom och tecken på binjurebarksvikt.
 • Patienter med tecken på akromegali:
  • Stor näsa, tunga och läppar; utstående käkben och tänder; tjocka fingrar, händer och fötter; muskelsvaghet; nedsatt glukostolerans och ofta hjärtsjukdom
 • Patienter med polydipsi och polyuri – tänk diabetes insipidus.
 • Patienter med huvudvärk och visus- och synfältsrubbningar.

Hormonproducerande hypofysadenom

 • Hypofysen utsöndrar hormoner som bland annat reglerar tillväxt, reproduktionsförmåga och metabolism.
 • Överproduktion av tillväxthormon:
  • Ger akromegali eller gigantism
 • Prolaktinom:9
  • Amenorre, oligomenorré, galaktorré, hirsutism, infertilitet och vätskeretention hos kvinnor
  • Erektil dysfunktion, hypogonadism, gynekomasti hos män
  • Osteoporos
 • Tumör med överproduktion av adrenokortikotropt hormon (ACTH):
  • Ger Cushings syndrom
 • TSH-adenom ger hypertyreos.
 • Stora tumörer kan ge:9
  • Hypofysinsufficiens
  • Bitemporalt synfältsbortfall
  • Huvudvärk
  • Kramper
  • Påverkan på kranialnerver

Endokrint inaktiva adenom5

 • De flesta icke producerande hypofysadenom ger inga symtom, och många förblir oupptäckta, eller upptäcks de av en slump.
 • När en tumör växer kan patienterna uppvisa olika kliniska bilder som kan ge diagnostiska utmaningar.
 • Synproblem:
  • När en hypofystumör växer ut ur sellagropen i kranial riktning trycker den efter hand ihop synnerverna så att impulserna genom dem försvagas
  • Synnervskorsningen ligger oftast rakt över tumören så att de korsande fibrerna på undersidan av synnervskorsningen påverkas mest, och patienten får därför först påverkan i de laterala övre delarna av synfältet, bilateralt
  • I tidiga stadier upptäcker inte patienten detta själv
 • Hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens

 • Hypofysinsufficiens inträder oftast gradvis.
 • Symtomen utvecklas över lång tid och är ofta ospecifika vilket försvårar en tidig diagnos.
 • Många patienter har därför en betydande grad av hypofysinsufficiens när diagnosen ställs.
 • Symtomen beror på vilka hormoner som det är brist på.
 • Det första som sviktar är ofta tillväxthormonaxeln, sedan avtar produktionen av gonadotropiner (LH, FSH), ACTH, TSH och prolaktin.
 • Tillväxthormon är ofta det som påverkas först:
  • Ger tillväxthämning hos barn
  • Vuxna upplever ospecifika symtom, lätt nedsatt muskelmassa, ökat bukfett och trötthet
 • Lågt LH och FSH:
  • Ger kliniska sjukdomsbilder med sekundär hypogonadism med amenorré och infertilitet hos kvinnor och impotens, minskad skäggväxt och muskelstyrka hos män
  • Ger sänkt libido, förlust av behåring i axiller och på pubis
 • Lågt TSH:
  • Ger hypotyreoidism med bland annat svaghet, nedsatt fysisk prestationsförmåga, frusenhet och nedsatt förmåga att klara stress
 • Lågt ACTH:
  • Ger nedsatt kortisolsekretion och symtom på kortisolbrist10
  • Obehandlad binjurebarksvikt kan vara livshotande med utveckling av kortisolkris vid samtidig annan sjukdom eller tillstånd med ökad kortisonbehov
  • Huvudsymtomen i övrigt är uttalad trötthet, hypotoni, illamående och viktnedgång

Hypofysär apoplexi11

 • Hypofysadenom kan leda till hemorragiska infarkter som medför en snabbt insättande volymökning av tumören med symtom i form av akut kraftig huvudvärk, nedsatt syn, dubbelseende och sänkt medvetandegrad.
 • Inläggningsdiagnosen är ofta stroke, meningit eller subaraknoidalblödning.
 • Tillståndet är sällsynt, men det är viktigt att snabbt ställa rätt diagnos.
 • Synen kan vara reducerad till ljusuppfattning eller fingerräkning.
 • Patienten måste opereras akut på grund av risken för irreversibel skada på synnerverna.12
 • Dessutom kan patienten få en snabbt insättande hypofysinsufficiens som måste behandlas.10
 • Tidigare genomgången hypofysär apoplexi kan ibland ses vid MR-undersökning utan att patienten har märkt av det.

Kliniska fynd

 • Fynden beror på vilka hormoner som det är brist på.
 • Synfältsbortfall:
  • I tidiga stadier är vanligtvis Donders test normalt
  • En perimetriundersökning kan dock avslöja ett begynnande synfältsbortfall hos patienter utan subjektiva synproblem13

Hypofysinsufficiens

 • Lågt blodtryck.
 • Eventuellt synfältsbortfall.
 • Förlust av sekundära könskarakteristika.

Endokrint inaktiva adenom

 • Synfältsbortfall.
 • Hypofysinsufficiens.

Kompletterande undersökningar

Bilddiagnostik4

 • Vid misstanke om tumör i hypofysgropen utförs MR-undersökning.

Ögonundersökning4

 • Ögonundersökning bedöms av ögonläkare och måste inkludera synfältsundersökning och visuskontroll förutom en allmän ögonundersökning.

Hormonell utredning4

Kartläggning av samsjuklighet4

 • Styrs av riskfaktorer vid respektive tumörform och omfattar bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, BMI, metabol screening, hjärtundersökning och bentäthetsmätning

Misstanke om akromegali

Rekommendationer om utredning vid akromegali från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Misstanke

 • Misstanke om ökad GH-sekretion bör väckas vid:
  • Symtom och utseendemässiga förändringar typiska för akromegali
  • Samsjuklighet typisk för akromegali – framförallt sömnapné, karpaltunnelsyndrom

Biokemi

 • Vid klinisk misstanke och/eller nyupptäckt hypofystumör:
  • Kontrollera insulinliknande tillväxtfaktor-I (IGF-I) i serum (starkt vetenskapligt underlag)
  • Kontrollera enstaka GH i serum (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Om klinik och laboratorieanalyser inger misstanke om akromegali, remittera till endokrinolog:
  • Oral glukosbelastning (OGTT) om ej helt klar biokemi (endast måttligt förhöjt IGF-I och GH <5 ug/L)(begränsat vetenskapligt underlag)
  • GH-kurva kan i vissa fall utföras som alternativ till OGTT (otillräckligt vetenskapligt underlag)
  • Kontrollera övriga hypofysaxlar för eventuell samproduktion (framförallt prolaktin) samt för att utesluta hypofyssvikt
 • Analyser för GH och IGF-I bör uppfylla EMA:s krav.

Bilddiagnostik

 • Vid konstaterad akromegali ska MR hypofys med kontrast utföras (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
 • Vid kontraindikation mot MR-undersökning bör DT hypofys genomföras.

Ögonstatus och synundersökning

 • En fullständig syn- och ögonundersökning, inklusive synskärpa och synfält, bör göras i samband med diagnos av ett icke hormonproducerande hypofysadenom som radiologiskt når upp till chiasma.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

Hyperprolaktinemi

 • Hos patient med symtom på hyperprolaktinemi och kvarstående förhöjt s-prolaktin i serum ska sekundära orsaker till prolaktinstegringen övervägas initialt:
  • Noggrann anamnes inklusive läkemedelsgenomgång, klinisk undersökning, provtagning för kontroll av njurfunktion och thyroideaprover samt eventuellt graviditetstest hos fertila kvinnor
  • Se tabell 9.3 i Nationellt vårdprogram Hypofystumörer.6

Rekommendationer om utredning vid hyperprolaktinemi från Nationellt vårdprogram hypofyssjukdomar

Misstanke

 • Misstanke om hyperprolaktinemi bör väckas vid:
  • Oregelbunden eller utebliven menstruation eller infertilitet hos kvinnor
  • Nedsatt libido och potens samt låga testosteronvärden hos män
  • Galaktorré

Biokemi

 • Prolaktin ska kontrolleras hos alla patienter med symtom och kliniska fynd som talar för hyperprolaktinemi.
 • Prolaktin ska kontrolleras hos alla patienter med nyupptäckt hypofystumör, oavsett orsak till att radiologisk undersökning är utförd, för att bekräfta eller utesluta prolaktinom.
 • För att ställa diagnosen hyperprolaktinemi ska prolaktin kontrolleras i serum, om möjligt i ett ostressat tillstånd.
 • Patienter med förhöjt prolaktin utan symtom eller kliniska fynd på hyperprolaktinemi bör utredas avseende makroprolaktinemi.
 • Hos patienter med hyperprolaktinemi kontrolleras prover för att identifiera gonadotropinsvikt samt hos patienter med prolaktinom ska även övriga hypofyshormonprover kontrolleras för att identifiera tumörer med multipel hormonöverproduktion (vanligast GH).
 • Patienter med makroprolaktinom ska screenas för hypofysinsufficiens.

Bilddiagnostik

 • Vid konstaterad hyperprolaktinemi och efter övervägande av sekundära orsaker till
  prolaktinstegringen bör patienten utredas med MR hypofys med kontrast.
 • Vid kontraindikation mot MR-undersökning bör DT hypofys utföras.

Ögonstatus och synundersökning

 • Patienter med suprasellärt växande chiasmanära prolaktinom eller vid ögonmuskelpåverkan bör genomgå fullständig syn- och ögonundersökning vid diagnos.

Patologi

 • Efter hypofysoperation av ett förmodat prolaktinom bör PAD utföras.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

Misstanke om Cushings syndrom

Rekommendationer om utredning av Cushings sjukdom från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Initiala frågor

 1. Har patienten endogent Cushings syndrom?
 2. Om ja på fråga 1 – vad är orsaken till patientens Cushings syndrom?
 • Noggrann läkemedelsanamnes avseende exogena glukokortikoider, inklusive hudkrämer, inhalationer, orala och rektala lösningar samt ledinjektioner bör inhämtas:
  • Observera att läkemedel och naturpreparat som hämmar CYP3A4 och/eller 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenas typ 2 (11beta-HSD2) påtagligt kan minska clearance av exogena glukokortikoider och ge Cushings syndrom vid relativt låga kortisondoser

Kliniska karaktäristika

 • Den kliniska bilden vid Cushings sjukdom kan variera mycket.
 • Vissa av de kliniska fynden har större diagnostiskt värde för Cushings syndrom: blåmärken, blå-lila striae (till skillnad från ljusa striae på buken vid vanlig fetma eller efter graviditet), proximal muskelsvaghet, reducerad muskulatur på lår och överarmar och osteoporos.
 • Progress av symtom över tid ger också stöd för Cushings syndrom. Tidigare fotografier (körkort eller annat) ger som regel god hjälp att bedöma tecken på nytillkommet kortisolöverskott.

Biokemi

 • Vid klinisk misstanke om endogent Cushings syndrom bör patienten bedömas av endokrinolog, alternativt specialist i invärtesmedicin med erfarenhet av diagnostik av Cushings syndrom.
 • Biokemisk screening med dexametasonhämningstest (1 mg), salivkortisol vid sänggåendet eller dygnsurinskortisol bör utföras på alla patienter med misstänkt Cushings syndrom.
 • Tolkning av biokemisk screening:
  • Vid patologiskt screeningtest bör minst ytterligare ett diagnostiskt test genomföras
  • Vid normalt screeningtest och stark klinisk misstanke om Cushings syndrom bör minst ytterligare ett diagnostiskt test genomföras
  • Patienter med diskordanta tester bör genomgå ytterligare ett test och/eller uppföljning över tid om ingen uppenbar felkälla med falskt högt kortisol påvisats, särskilt vid kliniska tecken och/eller symtom som tyder på Cushings syndrom och/eller misstanke om cyklisk Cushings sjukdom
  • Patienter med två normala tester bör endast utredas vidare vid stark klinisk misstanke om Cushings syndrom eller cyklisk Cushing
  • Vid misstanke om cyklisk Cushing rekommenderas upprepade mätningar av salivkortisol, kortison vid sänggåendet eller nattsamling urinkortisol under en längre tid

Nivådiagnostik

 • Vid bekräftat Cushings syndrom bör nivådiagnostik utföras med i första hand bestämning av plasma-ACTH på morgonen, minst två prover. 
 • Om P-ACTH är högt eller normalt bör sinus petrosus-kateterisering göras. 
 • Vid hypofystumör ≥6 mm på MR och övrig icke-invasiv utredning (inklusive högdosdexametasonhämningstest och CRH-belastning) talar för Cushings sjukdom kan hypofysskirurgi övervägas utan sinus petrosus-kateterisering.

Bilddiagnostik

 • Vid bekräftat Cushings syndrom med P-ACTH inom referensområdet eller förhöjt bör MR hypofys göras. 

Sinus petrosus-kateterisering

 • Vid bekräftat Cushings syndrom med P-ACTH inom referensområdet eller förhöjt bör sinus petrosus-kateterisering utföras. Hyperkortisolism i samband med sinus petrosus-kateteriseringen måste bekräftas. 

Patologi

 • Efter hypofysoperation av ett förmodat ACTH-producerande hypofystumör bör PAD utföras.

Ögonstatus och synundersökning

 • Patienter med chiasmanära ACTH-producerande makroadenom i hypofysen bör genomgå fullständig syn- och ögonundersökning vid diagnos.

Multidisciplinär konferens

 • Om utredning enligt ovan talar för Cushings sjukdom (ACTH-producerande hypofystumör) bör patienten diskuteras vid multidisciplinär konferens.

Utvärdering av samsjuklighet vid påvisat Cushings sjukdom

 • Kontroll av blodtryck, elektrolytstatus, lipidstatus, plasma-glukos, HbA1c och bentäthet bör utföras på samtliga patienter med Cushings sjukdom.
 • Psykiatriska och kognitiva symtom samt tecken till nedsatt fysisk förmåga bör aktivt efterfrågas.
 • Patienter med Cushings sjukdom bör utvärderas för riskfaktorer avseende venös tromboembolism och blödning.
 • Patienter med påvisad Cushings sjukdom bör utvärderas avseende infektionsrisk och behov av vaccinationer, i första hand influensa och pneumokocker.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)


När remittera?

 • Vid misstanke om eller tecken på hypofystumör.

Hypofysadenom

 • Ofta är det synproblemen som gör att patienten söker vård.
 • Graden av synnedsättning har betydelse för hur snabbt kirurgisk intervention måste sättas in.
 • Central synförsämring hos en patient med stor hypofystumör är vanligtvis en indikation för operation inom ett par dagar. Endokrinolog bör dock alltid kontaktas innan operation för att bedöma patienten hormonellt.

Behandling

Nationella rekommendationer

Behandlingsrekommendationer akromegali från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Kirurgi

 • Alla patienter med nydiagnostiserad akromegali bör diskuteras på multidisiplinär konferens för att få en rekommendation om optimal behandling.
 • Behandlingen är i första hand kirurgi.
 • Reoperation kan övervägas i fall där en kvarvarande tumörrest huvudsakligen är belägen intra/infra/suprasellärt
 • Rutinmässig pre-operativ behandling med somatostatinanaloger i syfte att minska tumörvolymen rekommenderas inte.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling i första hand

 • Medicinsk behandling bör ges till patienter med kvarstående högt IGF-I efter operation eller reoperation, samt i fall där operation anses olämplig.
 • Patienter som ges medicinsk behandling bör bedömas på universitetsklinik, alternativt i samråd med endokrinolog på universitetsklinik.
 • Somatostatinanaloger (SSA) av första generationen (oktreotid, lanreotid) är förstahandsval.
 • Kortverkande SSA kan vara aktuellt hos patienter med svår huvudvärk orsakad av akromegali.
 • Behandling startas i regel med 10–20 mg (Sandostatin LAR) respektive 60–90 mg (Somatuline Autogel) var 4:e vecka och titreras var 3:e månad tills IGF-I normaliserats.
 • MR hypofys bör utföras efter 6–12 månader (beroende på tumörens närhet till chiasma vid behandlingsstart), samt vid stigande GH/IGF-I-nivåer under pågående behandling.
 • Till patienter med mild akromegali, IGF-I <1,5 gånger ovan referensområde, kan kabergolin (dopaminagonist) prövas som förstahandsläkemedel.

Medicinsk behandling i andra hand

 • Vid otillräcklig effekt av SSA riktade mot sstr2 kan pegvisomant (pegylerad rekombinant GH-analog) ges som singelbehandling eller som tillägg till SSA.
 • Pegvisomant startas med 10–15 mg subkutant dagligen (beroende av GH-nivåer och kroppsvikt), titreras var 6:e vecka på basis av IGF-I. Hela dosen kan även ges vid ett tillfälle i veckan eller delas upp på 2 dostillfällen per vecka. GH analyser kan ej användas för att följa effekten.
 • MR hypofys bör utföras efter 6–12 månader beroende på tumörens närhet till chiasma före behandlingsstart (med beaktande av en eventuell initial ökning av tumörstorlek till följd av utsättande av SSA), därefter 12 månader senare, samt vid stigande IGF-I nivåer.
 • Leverprover (ASAT/ALAT/alkaliska fosfataser) ska kontrolleras före start av pegvisomant, samt var 4–6:e vecka under de första 6 månaderna efter start. Vid ALAT/ASAT stegring >5 gånger ovan referensområdet bör behandlingen utsättas.
 • Vid chiasma-nära tumörer där operation ej bedöms vara ett alternativ kan pegvisomant kombineras med SSA.
 • Till patienter med kvarvarande mild akromegali efter operation, IGF-I <1,5 gånger ovan övre referensområdet, kan kabergolin prövas i tillägg till SSA.

Medicinsk behandling i tredje hand

 • Pasireotid kan prövas till:
  • Patienter med huvudvärk som inte blir bättre av första generationens SSA
  • Patienter som inte får biokemisk kontroll på kombinationen SSA-pegvisomant
  • Fall med chiasma-nära tumörer där operation inte är ett alternativ och där SSA inte ger tumörreduktion
 • Behandlingen inleds med 40 mg per månad och titreras därefter varannan till var tredje månad med hjälp av IGF-I.
 • Fasteblodsocker och HbA1c bör monitoreras regelbundet under de första månaderna samt vid dosändring.
 • I övrigt se rekommendationer för 1:a generationens SSA.

Strålbehandling

 • Strålbehandling kan övervägas vid resttumör och biokemisk aktivitet där reoperation inte är möjlig och/eller medicinsk behandling inte är tillräckligt effektiv.
 • Tumörens storlek och läge avgör vilken typ av strålbehandling som är bäst lämpad – stereotaktisk strålbehandling eller fraktionerad strålbehandling med fotoner eller protoner.
 • Behandling med dopaminagonister och somatostatinanaloger bör sättas ut 1–2 månader före och 1 månad efter strålbehandling.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

Behandlingsrekommendationer prolaktinom från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Generellt

 • Målet med behandling av prolaktinom är att normalisera symtom, återställa normal gonadfunktion samt vid stora tumörer att minska tumörvolym och eventuell ögonpåverkan.
 • Dopaminagonister är mycket effektiva i att normalisera prolaktin och minska tumörstorlek och är därför ett förstahandsval till patienter med prolaktinom.
 • Kirurgi bör övervägas vid utebliven eller otillräcklig effekt alternativt biverkningar av dopaminagonistbehandling samt vid aggressiva eller maligna tumörer.
 • Strålbehandling kan övervägas som komplement till kirurgi eller när kirurgi inte är möjlig hos patienter med biverkningar av dopaminagonister, resistenta prolaktinom samt vid aggressiva eller maligna tumörer.

Läkemedelsbehandling

 • Dopaminagonistbehandling är förstahandsval till patienter med prolaktinom oavsett prolaktinnivå, tumörstorlek eller förekomst av synpåverkan.
 • Kabergolin bör i första hand ges till patienter med makroprolaktinom eftersom den är mer effektiv i att sänka prolaktin och minska tumörstorlek jämfört med övriga dopaminagonister.

Kirurgi

 • Kirurgi bör övervägas hos:
  • Symtomatiska patienter som är intoleranta mot dopaminagonister
  • Patienter med resistenta prolaktinom där tumören tillväxer trots maximal tolererbar dos av dopaminagonist
  • Patienter med makroprolaktinom med synpåverkan som inte svarar på dopaminagonistbehandling med förbättring av visus eller synfält och tumörregress
  • Patienter med läckage av cerebrospinalvätska under behandling med dopaminagonist
  • Kvinnor med behandlingsrefraktärt makroprolaktinom med graviditetsönskan

Resistenta prolaktinom

 • Behandling av symtomatiska patienter med resistenta prolaktinom:
  • Patienter som står på bromokriptin eller quinagolid bör byta till kabergolin
  • Hos patienter med partiellt svar på dopaminagonistbehandlingen rekommenderas doshöjning till maximalt tolererbar dos under beaktande av biverkningar
  • Vid uteblivet svar på läkemedelsbehandling där tumörkontroll inte uppnås bör kirurgi alternativt strålbehandling övervägas
  • Vid aggressivt växande prolaktinom som tillväxer under behandling med dopaminagonist eller efter kirurgi eller strålning bör behandling med temozolomid övervägas

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

Behandlingsrekommendationer Cushings ssjukdom från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Behandling för att normalisera kortisolnivåerna bör erbjudas patienter med Cushings sjukdom

Förstahandsbehandling

Hypofyskirurgi

 • Förstahandsbehandlingen för patienter med Cushings sjukdom bör vara transsfenoidalt avlägsnande av tumören av en erfaren hypofyskirurg.

Pre- och perioperativ behandling

 • Preoperativ behandling av eventuell hypertoni, hypokalemi samt diabetes mellitus rekommenderas hos alla patienter med Cushings sjukdom för att minska komplikationsrisken under och efter operation.
 • Alla patienter med Cushings sjukdom bör ha blodförtunnande profylaktisk behandling perioperativt. Hos patienter med uttalat Cushings syndrom bör blodförtunnande profylaktisk behandling från diagnos till en månad efter operation övervägas.
 • Hos patienter med Cushings sjukdom och kraftigt stegrade kortisolnivåer bör preoperativ behandling med steroidsynteshämmande läkemedel starkt övervägas.

Andrahandsbehandling

Hypofyskirurgi

 • Förnyad hypofysoperation bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall

Strålbehandling

 • Strålbehandling eller gammaknivbehandling bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ vid Cushings sjukdom med icke-operabel tumör, om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall.
 • Eftersom behandlingseffekten ofta tar månader till år efter strålbehandling mot en hypofystumör bör läkemedelsbehandling enligt nedan övervägas fram till dess patienten uppnått biokemisk remission.

Läkemedelsbehandling

 • Steroidsynteshämmare bör övervägas i väntan på hypofysoperation, särskilt hos patienter med måttlig och uttalad Cushings sjukdom.
 • Kortisolsänkande medicinsk behandling bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ vid Cushings sjukdom med icke-operabel tumör eller om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall.
 • Steroidsynteshämmare bör övervägas efter avslutad strålbehandling tills effekten av strålbehandlingen uppnåtts.
 • Se läkemedel och dosering i tabell 11.5.2.3. Farmakologisk behandling vid Cushings sjukdom i Nationellt vårdprogram hypyfystumörer.

Bilateral adrenalektomi

 • Bilateral adrenalektomi bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ vid Cushings sjukdom med uttalad hyperkortisolism där patienten har en icke-operabel hypofystumör, om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall.

Behandling av samsjuklighet och komplikationer

 • Högt blodtryck, lågt kaliumvärde, nedsatt glukostolerans eller diabetes samt blodfettrubbningar bör behandlas.
 • Benskörhet eller nedsatt bentäthet bör utvärderas och vid behov behandlas.
 • Psykiatrisk samsjuklighet bör utvärderas och behandlas.
 • Vaccination mot influensa och pneumokocker bör övervägas.
 • Nedsatt fysisk förmåga bör identifieras och vid behov bör patienten erbjudas kontakt med fysioterapeut.
 • Patienter med påvisat Cushings sjukdom bör informeras och utbildas angående sjukdomen och samsjuklighet.

Nationellt vårdprogram hypyfystumörer, RCC (hämtad 2021-09-20)

Behandlingsmål

 • Korrigering av den primära sjukdomen, om möjligt.
 • Substitutionsbehandling.

Behandlingen i korthet

Hypofysadenom

Läkemedelsbehandling
 • Se under Nationella rekommendationer ovan för läkemedelsbehandling av akromegali respektive prolaktinom.
 • Eventuellt endokrin substitutionsbehandling före, under och efter kirurgiskt ingrepp.
Kirurgi
 • Operation är indicerat i första hand vid nästan alla hormonproducerande tumörer med undantag för prolaktinom.
 • Icke-hormonproducerande tumörer ska i regel opereras vid kliniskt påvisad synnervspåverkan eller radiologiskt bekräftad tumörväxt.
 • Operationen utförs i de allra flesta fall via näsan.
Strålbehandling
 • Strålbehandling kan bli aktuellt vid prolaktinom eller akromegali som inte svarar på läkemedelsbehandling.
 • Strålbehandling kan vara ett alternativ vid hypofysadenom om patienten inte kan opereras.
 • Indikation för strålbehandling efter kirurgi kan vara stor resttumör med atypisk histologi och invasivt tillväxtmönster, flera tidigare kirurgiska ingrepp utan att man lyckats få kontroll på tumörtillväxten eller okontrollerbar hormonutsöndring.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta ett progredierande tillstånd.
 • Prolaktinom:
  • Mikroprolaktinom, 95 % växer inte
  • Makroprolaktinom, tillväxtpotential

Komplikationer

 • Eventuellt kopplade till en primärtumör i hypofysen.
 • Bristande förmåga för att hantera olika former av fysisk stress kan leda till hög feber, chock, koma och dödsfall.

Prognos

 • Beroende på underliggande tillstånd och om tumören kan behandlas.

Hypofysadenom

Recidiv
 • Tumören kan ha oförändrad storlek i många år utan behandling:
  • Gäller även tumörer som har opererats, men där det finns kvar en rest av tumören efter operationen
  • Om en patient har en resttumör efter operation av en icke-hormonproducerande hypofystumör är det därför svårt att förutsäga om eller när tumören kommer att växa.
  • Lägst förekomst av recidiv finns bland patienter där det inte finns någon synlig resttumör vid postoperativ MR-undersökning.14 Tumören kan dock komma tillbaka efter många år.
 • Prediktorer:
  • Hypofystumörer undersöks med immunhistokemiska och molekylära metoder för att hitta faktorer som kan användas i det kliniska arbetet för att förutsäga prognosen15
Malignitet
 • Malignitet som utgår från hypofysen (som metastaserar) förekommer så sällan att det i praktiken kan uteslutas.16 Detta är viktigt att förmedla till patienterna.

Mortalitet

 • Studier har visat högre mortalitet bland patienter med hypofysinsufficiens, mer uttalad bland kvinnor än män:17
  • Framförallt hjärt-kärlsjukdom och sjukdomar i andningsorganen
  • Studierna visar varierande mönster i mortalitet vilket kan bero på förbättrad vård, men också på att heterogena material har studerats

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons