Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Hypoglykemi, akutbehandling


Uppdaterad den: 2022-06-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hypoglykemi vid typ 1- och typ 2-diabetes

 • Förekomst:
  • Är vanligen en komplikation till insulinbehandling, men kan också förekomma vid behandling med repaglinid eller sulfonylurea
  • Frekvensen varierar betydligt mellan olika patienter
  • Allvarliga känningar och insulinchock (hypoglykemi med medvetslöshet och behov av hjälp från andra) är sällsynt förekommande hos de flesta patienter
 • Symtom och tecken:
  • Symtomen varierar med patientens ålder, sjukdomsdurationen, graden av blodsockerkontroll och hur snabbt blodsockret faller. Initiala symtom (känningar) är oro, svettning, snabb puls, hjärtklappning, humörsvängningar och hungerkänslor
  • Välreglerade personer med diabetes får oftast känningar när blodsockernivån faller under 2–3 mmol/l, medan de som är dåligt reglerade kan få symtom vid en högre blodsockernivå
  • Om blodsockret faller under 2 mmol/l uppträder cerebrala symtom som nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet, kramper och förlamningar (insulinchock)

Behandling1

 • Egenbehandling:
  • Oftast märker patienten själv av symtomen och kan korrigera blodsockernivån genom intag av snabba kolhydrater, till exempel druvsockertabletter eller flytande druvsocker
 • Glukagon?
  • Om personen inte kan äta själv kan en person i patientens närhet ge 1 mg glukagon subkutant. Denna dos kan upprepas vid behov efter 15-20 minuter
  • Detta höjer blodsockernivån med 0,5–1 mmol/l under loppet av 5–20 minuter
  • Patienten bör ligga i stabilt sidoläge
 • Glukos:
  • Vid medvetslöshet kan vårdpersonal sätta koncentrerat glukos (300 mg/ml) 5-100 ml intravenöst tills patienten vaknar. Till barn: 0,5–1,0 g/kg kroppsvikt
  • Obs! Risk för vävnadsnekros vid extravasal infusion
  • Om patienten inte vaknar upp omedelbart är detta grund för sjukhusinläggning
 • Särskilda problem:
  • Behandling med sulfonylureaderivat ger ofta mycket långvarig hypoglykemi och kan kräva tillförsel av stora doser glukos under flera dygn. Sjukhusinläggning ska därför alltid övervägas.

Förebyggande åtgärder

 • Se till att patienten tar korrekt dos av insulin eller repaglinid/nateglinid/sulfonylurea, äter en lämplig kost och justerar dosen vid fysisk aktivitet.
 • En patient med diabetes bör alltid ha sockerbitar eller druvsocker med sig.
 • Hypoglykemi och bilkörning:2

Källor

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons