Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Myxödemkoma


Uppdaterad den: 2017-11-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Myxödemkoma definieras som allvarlig hypotyreos som leder till konfusion, hypotermi och andra symtom.1
 • Orsaken är som regel en akut försämring av en odiagnostiserad eller obehandlad hypotyreos som utlösts av en stressfaktor.
 • Det är ett akutmedicinskt tillstånd med hög dödlighet.
 • Tidigt igenkännande av diagnosen och behandling är avgörande.

Förekomst

 • Mycket sällsynt tillstånd numera.
 • Uppträder ofta hos äldre, framför allt äldre kvinnor, med långvarig odiagnostiserad och/eller obehandlad hypotyreos.

Etiologi och patogenes

 • Myxödemkoma beror främst på någon av de vanligaste orsakerna till hypotyreos, framför allt kronisk autoimmun tyreoidit, ett tillstånd som utvecklas långsamt över tid.
 • Funktionen hos de olika organsystemen i kroppen och aktiviteten hos många metaboliska processer är nedsatt vid allvarlig hypotyreos.

Utlösande faktorer

 • Infektioner
 • Operationer
 • Opiater
 • Trauman
 • Hjärtsvikt
 • Mag- och tarmblödningar
 • Stroke
 • Nedkylning
 • Behandling med psykofarmaka

ICD-10

 • E05.5 Myxödemkoma

ICD-10 Primärvård

 • E03- Hypotyreos med eller utan struma

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Hos en del patienter är den kliniska bilden typisk och diagnosen är uppenbar även om tillståndet är mycket ovanligt.
 • Hos andra är den kliniska diagnosen osäker. Diagnosen måste alltid bekräftas genom mätning av TSH och fritt T4.

Differentialdiagnoser

 • Hypotyreos + annan allvarlig sjukdom.
 • Hypothyreos med förlångsammad läkedelsutsöndring och ackumulering av till exempel sömnmedicin som påverkar medvetandet.

Anamnes

 • Huvudsymtom:
  • Hypotermi
  • Tilltagande "plufsighet"
  • Tilltagande trötthet
  • Gradvis medvetslöshet
 • Andra typiska symtom och tecken på hypotyreos som lågt blodtryck, långsam puls, hyponatremi, hypoglykemi och hypoventilation förekommer ofta.
 • Kramper kan förekomma.
 • Utlösande faktor?
  • Föreligger infektion eller annan akut sjukdom som kan ha utlöst tillståndet?
  • Om patienten står på tyroxin – har tyroxin tagits?

Kliniska fynd

 • Hypotermi:
  • Beror på nedsatt metabolism och termogenes
  • Ju lägre temperatur, desto större risk att dö1
 • Hypotension.
 • Medvetslöshet:
  • Trots namnet på tillståndet blir patienten sällan komatös, men det förekommer olika grader av medvetandeförändringar2
  • Hos vissa föreligger psykotiska symtom3
  • Obehandlat progredierar tillståndet till koma
 • Krampanfall:
  • Fokala eller generaliserade krampanfall förekommer hos 20–25 %
 • Hypoventilation:
  • Respirationssvikt med ökad halt CO2 i blodet uppstår hos nästan alla av dessa patienter
  • Respiratorisk acidos uppstår
 • Kardiovaskulära avvikelser:
  • Hjärtförstoring och bradykardi, eventuellt perikardvätska, föreligger ofta4
  • Diastolisk hypertension
  • Avvikelserna är reversibla med tyroxinbehandling5
 • Paralytisk ileus förekommer ofta.

Kompletterande undersökningar

 • Fritt T4 och TSH + kortisol och ACTH:
  • Högt TSH och lågt fritt T4 bekräftar diagnosen primär hypotyreos
  • Normalt TSH och lågt fritt T4 kan bero på en metabolisk anpassning till annan allvarlig sjukdom som hypotalamisk eller hypofysär dysfunktion
  • Kortisol och ACTH bör också mätas, eftersom det kan föreligga samtidig binjuresvikt eller hypopituitarism
 • Natrium, glukos, pO2, pCO2:
  • Hyponatremi? Föreligger hos cirka hälften av patienterna. Kan vara allvarligt och bidrar till den mentala förvirringen
  • Hypoglykemi?
  • Hypoxi?
  • Hyperkapni?

När remittera?

 • Vid misstanke om myxödemkoma är den omedelbara åtgärden inläggning på sjukhus.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen måste inledas så snart som möjligt. Klinisk misstanke är tillräcklig grund för att inleda behandling.
 • Intensivvård.

Allmänna åtgärder

 • Försiktig uppvärmning med astronautfilt.
 • Respiratorbehandling vid ökad pCO2.
 • Vätsketillförsel, 1–1,5 liter första dygnet.
 • Hydrokortison, 50-100 mg intravenöst var åttonde timme.
 • Glukosinfusion om patienten är hypoglykemisk.

Läkemedelsbehandling

 • Eftersom detta är ett ovanligt tillstånd och det inte finns några kvalitetsstudier finns det ingen konsensus om vad som är korrekt behandling.
 • Även om det innebär en risk för att utlösa hjärtinfarkt eller förmaksflimmer när man snabbt höjer tyreoidhormonnivån i serum anser experter att denna risk måste accepteras på grund av den höga dödligheten kopplad till obehandlad myxödemkoma.1

Tyreoideahormon

 • De flesta rekommenderar att man börjar med 300–500 µg levotyroxin intravenöst eftersom upptaget från mag-tarmkanalen är nedsatt:6
  • Levotyroxinnatrium är ett licenspreparat, men ska finnas på till exempel universitetssjukhusen i regionen och körs med taxi till sjukhus som behöver
 • Därefter 50–100 µg dagligen.
 • Intravenös administration föredras av de flesta, eftersom absorptionen från tarmen kan vara nedsatt på grund av paralytisk ileus.
 • Vissa rekommenderar att ge T3 (till exempel 10 µg/ 8 timmar) i kombination med T41, eftersom den biologiska aktiviteten är högre och effekten sätter in snabbare än med T4:
  • Troligen är den perifera ombildningen av T4 till T3 nedsatt hos de här patienterna

Övrigt

 • Utlösande sjukdom måste diagnostiseras och behandlas:
  • Till exempel infektion
 • Opiater får ej användas:
  • Myxödempatienter är oerhört känsliga för opiater och kan dö av en normal dos
 • Tänk på att uttalat hypometabola patienter har en förlångsammad metabolism som påverkar läkemedelsutsöndring. Minska doserna vid behov.
Annons
Annons

Övervakning

 • Patienten bör observeras på intensivvårdsenhet.
 • Behandlingen följs upp med regelbundna kontroller av TSH och fritt T4.
 • Noggrann kardiocirkulatorisk och respiratorisk övervakning är viktigt:
  • Var uppmärksam på hypotermi och hypoglykemi
 • Mekanisk ventilation om nödvändigt.
 • Eventuell behandling av infektion.
 • Intravenös vätsketillförsel med elektrolyter och glukos.

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Dödligheten är 30–40 % hos äldre patienter7 och de som har kardiovaskulära komplikationer har högst risk.8

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons