Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Respiratorisk alkalos


Uppdaterad den: 2018-12-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Vid ökad alveolär ventilation uppstår ökadvädring av koldioxid, CO2 och nedsatt PCO2 (hypokapni). Om inte basöverskottet samtidigt minskar medför detta förhöjt pH och respiratorisk alkalos.
 • Respiratorisk alkalos (hypokapni):1-2
  • Primärt fall i PCO2
  • pH >7,45
 • Alkalosen minskar joniserat calcium vilket framkallar de flesta akuta symtomen. Lågt PCO2 medför nedsatt cerebral blodcirkulation.

Förekomst

 • Tillståndet är inte ovanligt eftersom den vanligaste orsaken är hyperventilation.

Etiologi och patogenes

 • Ökad ventilation ger ökad utvädring av CO2..
 • Associeras med ångest och hyperventilationssyndrom.
 • Andra orsaker:
  • Överventilation av patienter som ventileras mekaniskt
  • CNS-sjukdomar (slaganfall)
  • Salicylatförgiftning
  • Levercirros
  • Hypoxemi
  • Feber
  • Gramnegativ sepsis
 • Kronisk respiratorisk alkalos är vanligt hos gravida (progesteroneffekt).

Kompensatoriska mekanismer

 • Förändringarna i HCO3--värdena är större om alkalosen är kronisk.
 • HCO3--värdena ligger sällan under 15 mmol/l.

Predisponerande faktorer

 • Ångestneuros

ICD-10

 • E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans
  • E87.3 Alkalos
  • E87.4 Blandad syra-basbalansrubbning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • pH >7,45
 • PCO2 <4,5

Differentialdiagnoser

 • Metabol alkalos
 • Blandade syra-basbalansrubbningar

Anamnes

 • Patienten säger sig ofta ”inte få tillräckligt med luft”.
 • Periorala parestesier.
 • Känsla av att vara nära att svimma.
 • Symtom som är knutna till grundsjukdomen dominerar vanligen.
 • Eventuellt graviditet.
 • Muskelryckningar och -kramper kan uppstå vid allvarliga alkalos.

Kliniska fynd

 • Tydlig hyperpné (långsam och djup eller snabb andning).

Kompletterande undersökningar

Syra-basbalansstatus

 • Artärblod tillsatt heparin i tät spruta alternativt kapillärblod i hepariniserat rör förs till laboratoriet omedelbart.
 • Referensintervall:
  • pH: 7,35–7,45
  • PCO2: 4,50–6,00 kPa
  • PO2: 11,00–14,00 kPa
  • O2-mättnad: 95–98 %
  • Basöverskott: +/-3 mmol/l
  • Aktuell bikarbonat: 21–27 mmol/l

Fynd vid respiratorisk alkalos

 • pH är högt.
 • PCO2 är lågt.
 • Basöverskottet är normalt vid akuta tillstånd och ner mot -10 till -15 mmol/l i maximalt kompenserade fall.
 • PO2 är normalt om orsaken är primär hyperventilation men reducerat om orsaken är höger-vänster-shuntar eller lungsjukdomar med diffusionshinder samt vid vissa former av ventilations-/perfusionsrubbningar.
 • Laktat kan vara förhöjt.
 • Joniserat kalcium är lågt.
 • Fall i HCO3- vid kroniskt tillstånd:
  • Liten reduktion vid akut respiratorisk alkalos
  • Vid kronisk respiratorisk alkalos kan HCO3- vara så pass reducerat att pH-värdet närmar sig normalnivån

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla grundsjukdomen
 • Normalisera PCO2

Allmänt om behandlingen

 • Inriktas på att behandla grundsjukdomen.

Läkemedelsbehandling

 • Undantagsvis sedering av hyperventilerande patient med till exempel bensodiazepin.

Annan behandling

 • Lugna vid ångesttillstånd, förklara att periorala parestesier och annat obehag beror på hyperventilation.
 • I vissa fall kan det hjälpa att återandas CO2 genom att andas i en papperspåse.
 • Oxygenbehandling vid hyperventilation på grund av hypoxemi. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vid psykogena orsaker är tillståndet är vanligen självbegränsande eftersom muskeltrötthet undertrycker ventilationen.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Respiratorisk alkalos

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons