Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Omkring en av fyra personer drabbas av bältros (herpes zoster) någon gång i livet, oftast efter 50 års ålder. De typiska symtomen är hudutslag och blåsor samt en ofta intensiv smärta på huden. Den vanligaste komplikationen till bältros är postherpetisk neuralgi (PHN), ett långvarigt och svårbehandlat smärttillstånd. Det finns idag behandling som kan lindra symtomen, men botande behandling av bältros och dess komplikationer saknas. Däremot finns det två vaccin tillgängligt i Sverige som kan förebygga sjukdomen.

Genom en fortbildning vill NetdoktorPro.se, på ett enkelt och tilltalande sätt öka kunskapen och uppmärksamheten om bältros hos läkarkåren – och därmed underlätta snabb diagnostisering och korrekt behandling.

Att genomföra utbildningen tar ungefär 15 minuter och alla svar är anonyma. Utbildningen riktas till läkare, främst allmänläkare, men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

NetdoktorPro har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i fortbildningen. Samtliga texter är granskade av Anna Grahn, avdelningsöverläkare vid Infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg samt Lars Rombo, överläkare och professor emeritus vid infektionskliniken på Mälarsjukhuset. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av GSK.

Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2022.