Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!
I filmen berättar Faris Al-Khalili, med dr och kardiolog vid Hjärt-lung-allergimottagningen på Sophiahemmet Sjukhus, mer om fortbildningen.

Gå till fortbildningen »

 

Förmaksflimmer har en prevalens i befolkningen på cirka två till tre procent och är därmed den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Förekomsten är åldersberoende och ökar snabbt från 60-års ålder för att uppgå till cirka 10 procent bland personer över 80 år. Förmaksflimmer förekommer oftare hos patienter med samtidig kardiovaskulär sjukdom, och cirka 50 procent av patienterna med förmaksflimmer har samtidig hypertoni. En ökad risk för förmaksflimmer föreligger även vid exempelvis sömnapnésyndrom, metabola syndrom, supraventrikulära takykardier, hypertyreos, postoperativt efter större kirurgiska ingrepp, vid allmänna infektioner samt vid alkoholintag.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i vår nya fortbildning om förmaksflimmer. Utbildningen består av ett patientfall i sex delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra utbildningen tar ungefär en kvart och alla svar är anonyma. Utbildningen riktas till läkare, främst allmänläkare, men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hur man handlägger patienter med förmaksflimmer!

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.