Intresseområden sparade.
I filmen berättar Stefan Arver, överläkare ANOVA, Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna mer om fortbildningen.

 

Gå till fortbildningen »

 

Hypogonadism, det vill säga symtomgivande testosteronbrist, förekommer hos cirka två till fem procent av män över 50 års ålder. Detta kan bero på en testikelskada eller bristande insöndring av gonadotropiner från hypofysen, så kallad sekundär hypogonadism. Många av de symtom som är associerade med hypogonadism kan ha helt andra orsaker och ska övervägas i differentialdiagnostiken.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny fortbildning från NetdoktorPro. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra fortbildningen tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Fortbildning riktas till läkare (främst allmänläkare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hypogonadism hos män!