Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Intresset för vaccination och förebyggande sjukvård växer inom läkarkåren. Som ett led i att förse professionen med den senaste kunskapen erbjuder NetdoktorPro nu ett quiz om pneumokockvaccination, framtaget tillsammans med överläkare Jonas Ahl, VO infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus.

– Det handlar dels om principerna att marknaden erbjuder två olika pneumokockvaccin, och i vilka situationer de ska erbjudas. Patienterna frågar nog en del kan jag tänka mig. Och jag hoppas och tror att vi blir allt bättre på det här med att förebygga sjukdom. Det har ju varit hyperaktuellt nu med covid och vaccination, säger Jonas Ahl.

Välkommen att genomföra quizet!

Starta quizet

Att genomföra quizet tar ungefär fyra minuter och alla svar är anonyma. Quizet genomförs med ekonomiskt stöd från Pfizer. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2021.