Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Du har nu genomfört quizet om pneumokockvaccination. Vi hoppas att det gett ny kunskap som du kommer att ha användning av framöver.

Vi vill även tipsa om vår fortbildning om pneumokockvaccination, där man genom ett antal patientfall får ta ställning till vilka som är i behov av vaccin.

Vänliga hälsningar,

NetdoktorPro