Vad vet du om bältros?

Omkring en av fyra personer drabbas av bältros (herpes zoster) någon gång i livet, oftast efter 50 års ålder. De typiska symtomen är hudutslag eller blåsor samt en ofta intensiv smärta på huden. Den vanligaste komplikationen till bältros är postherpetisk neuralgi (PHN), ett långvarigt och svårbehandlat smärttillstånd. Det finns idag behandling som kan lindra symtomen, men botande behandling av bältros och dess komplikationer saknas. Ett vaccin finns sedan 2013 tillgängligt i Sverige.

Genom denna utbildning om bältros kan du snabbt tillgodogöra dig aktuell information via fem ”lektioner”, följt av kontrollfrågor för att underlätta inlärningen. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning