Lär dig mer om hepatit C vid injektionsmissbruk

Globalt beräknas cirka 70 miljoner individer ha en hepatit C-infektion. Det finns regionala variationer i HCV-prevalensen, beroende på tillgång till diagnostik, säker hantering av blodprodukter och god vårdhygien. I länder där dessa förutsättningar finns har injektionsmissbruk blivit den vanligaste anledningen till hepatit C. Av de 16 miljoner individer som beräknas injicera droger världen över, uppskattas 10 miljoner ha antikroppar mot HCV (anti-HCV). Omkring 70 procent av dem har en kronisk infektion.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om hepatit C vid injektionsmissbruk från NetdoktorPro. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra utbildningen tar ungefär en kvart och alla svar är anonyma.

Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer. Utbildningen vänder sig till läkare (främst inom beroendevården), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hur man handlägger missbrukspatienter med hepatit C

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning