Vad vet du om hepatit C?

Please note the following section of content is possibly being delivered from an external source (IFRAME in HTML terms), and may present unusual experiences for screen readers.

Ansvariga läkare

alanko
Specialistläkare Marianne Alanko Blomé Medicinskt ansvarig för Sprutbytet i Malmö
soo aleman hepatit c
Docent Soo Aleman Biträdande överläkare vid Gastrocentrum och Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset