Om Hepatit C-utbildningen

Med utbildningen VadvetduomHepatitC.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om hur man handlägger missbrukspatienter med hepatit C hos läkarkåren genom att bland annat belysa följande:

 • Klinisk bild
 • Utredning och diagnostik
 • Behandling
 • Komplikationer
 • Uppföljning och prognos

Utbildningen vänder sig främst till läkare inom beroendevården, men även andra läkare kan ha stor nytta av informationen. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer.

Innehållet på VadvetduomHepatitC.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av Soo Aleman, docent vid Karolinska Institutet och biträdande överläkare vid Gastrocentrum och Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset samt av Marianne Alanko Blomé, infektionsläkare, Ph.D och medicinskt ansvarig för Sprutbytet i Malmö, Infektionskliniken, SUS, Malmö. Denna läkarutbildning genomförs med ekonomiskt stöd av Gilead AB. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Utbildningen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Gilead Sciences Sweden AB. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Källor

 • NetdoktorPro.se

 • ”Läkemedelsbehandling av hepatit C- virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation”,

 • Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV)

 • Läkemedelsverket

 • Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-c)

 • Janusinfo

 • Smittskydd Stockholm

Ansvariga läkare

alanko
Specialistläkare Marianne Alanko Blomé Medicinskt ansvarig för Sprutbytet i Malmö
soo aleman hepatit c
Docent Soo Aleman Biträdande överläkare vid Gastrocentrum och Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset