Lär dig mer om inflammatorisk ryggsjukdom

Inflammatorisk ryggsjukdom är en övergripande benämning som omfattar klassisk ankyloserande spondylit (AS), icke-radiografisk spondylartrit och andra inflammatoriska tillstånd i kotpelare eller sakroiliakaleder kopplade till sjukdomar som psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom, upprepade iriter eller vissa infektioner.

Ungefär 0,25-0,50 procent av Sveriges befolkning, motsvarande 25 000-50 000 personer, uppskattas ha inflammatorisk ryggsjukdom. Ungefär hälften av dessa har AS, medan de övriga har andra former av spondylartrit (SpA). AS är vanligare hos män, medan inflammatorisk ryggsjukdom utan uttalade förändringar på skelettet är vanligare hos kvinnor. Debutåldern är vanligen 20-30 år och mycket sällan över 45 år.

Sjukdomen har ett mycket varierande förlopp och kan i allvarligare fall leda till betydande funktionsnedsättning och stelhet samt kan i en del fall ge komplikationer utanför rörelseapparaten. Tidig diagnos och behandling är därför av största vikt för sjukdomens prognos och livskvaliteten hos den som har inflammatorisk ryggsjukdom.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om inflammatorisk ryggsjukdom från NetdoktorPro. Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion följs av ett patientfall. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare med bland annat checklistor och symtomkriterier. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet.

Välkommen att lära dig mer om det senaste inom inflammatorisk ryggsjukdom och ge dina patienter bästa möjliga vård!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

l20jacobsson20mars14
Lennart Jacobsson Professor i reumatologi och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
Mats Halldin6
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor