Om utbildningen

Med utbildningen Vad vet du om inflammatorisk ryggsjukdom.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om inflammatorisk ryggsjukdom hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Etiologi och patogenes

  • Symtom/klinisk bild

  • Utredning och diagnostik

  • Behandling

  • Prognos och komplikationer

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande patientfall samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på Vad vet du om inflammatorisk ryggsjukdom.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av professor Lennart Jacobsson, överläkare i reumatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Utbildningen uppbär ekonomiskt stöd från Novartis Sverige AB. Copyright Netdoktor.se AB 2017.

Källor

  • NetdoktorPro.se
  • Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen
  • Janusinfo.org
  • Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit och psoriasisartrit 2017 (Svensk Reumatologisk Förening)

Godkännandenummer: SE1710708002

Ansvariga läkare

l20jacobsson20mars14
Lennart Jacobsson Professor i reumatologi och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
Mats Halldin6
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor