Vad vet du om PPMS?

Multipel skleros, MS, är en autoimmun demyeliniserande sjukdom där immunsystemet av okänd anledning angriper den egna nervvävnaden. MS karakteriseras antingen av skovvisa episoder med övergående neurologiska symtom alternativt av en gradvis ökning av funktionsförlust med eller utan skov (progressiv MS). 

Denna utbildning handlar om primärprogressiv MS, PPMS, som karakteriseras av en gradvis ökande symtomatologi, oftast utan efterföljande skov. PPMS utgör cirka 10-15 procent av alla med MS, det vill säga ca 2000 individer. Varje år insjuknar cirka 100-150 personer i Sverige med PPMS. Lika många män som kvinnor får PPMS, och insjuknandet sker något senare, i genomsnitt vid 40 års ålder, än vid skovvist förlöpande MS. Betydelsen av tidig diagnos och behandling kommer sannolikt att öka även vid PPMS. 

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om PPMS från NetdoktorPro. Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion följs av ett patientfall. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare med bland annat checklistor. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet.

Välkommen att lära dig mer om det senaste inom PPMS och ge dina patienter bästa möjliga vård!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

jan lycke
Jan Lycke Docent och överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Mats Halldin8
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor