Om PPMS-utbildningen

Med utbildningen VadvetduomPPMS.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om primärprogressiv MS hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Etiologi och patogenes
  • Symtom/klinisk bild
  • Utredning och diagnostik
  • Farmakologisk behandling
  • Uppföljning och prognos

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande patientfall samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

 Innehållet på VadvetduomPPMS.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av Jan Lycke, professor och överläkare i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Utbildningen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Roche AB. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Källor

  • NetdoktorPro.se
  • Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom, Socialstyrelsen
  • Janusinfo.org
  • Läkemedelsverket

Ansvariga läkare

jan lycke
Jan Lycke Docent och överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Mats Halldin8
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor