Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lär dig mer om skelettmetastaser

Skelettmetastaser är en vanlig komplikation till en rad olika tumörsjukdomar och för män är prostatacancer den dominerande grundorsaken och hos kvinnor dominerar bröstcancer. Hos patienter med lungcancer så förekommer skelettmetastasering hos var fjärde patient. Det är inte ovanligt att skelettmetastaser är det första tecknet på cancersjukdomen, även om man i de flesta fall har en primärtumör diagnostiserad några år tidigare.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny fortbildning för läkare om skelettmetastaser från NetdoktorPro. Fortbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor som följs av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra patientfallet tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Fortbildningen riktas till läkare (främst onkologer samt lungläkare och urologer), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hur man handlägger patienter med skelettmetastaser.

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

Michael Bergqvist - överläkare onkologi - Gävle sjukhus
Michael Bergqvist Överläkare, Sektionen för onkologi, BOT, vid Akademiska sjukhuset