Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lär dig mer om sömn

Sömnbesvär kan ha stor negativ inverkan på en individs livskvalitet, och det finns även samband mellan brist på sömn och vissa sjukdomstillstånd. Adekvat behandling av sömnbesvär kan därför ha stor betydelse för hälsan och välmåendet.

Insomni, eller sömnlöshet, är den vanligaste sömnstörningen. Vissa har svårt att somna, medan andra har svårt att upprätthålla en god sömn och drabbas av många och långa vakna perioder under natten. Insomni skall i första hand behandlas med egenvård utifrån sömnhygienska råd. I andra hand rekommenderas kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid kortvariga besvär kan läkemedelsbehandling vara ett alternativ.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om sömn från NetdoktorPro. Utbildningen består av ett patientfall i sex delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra utbildningen tar ungefär en kvart och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer. Utbildningen riktas till läkare (främst allmänläkare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Utbildningen är pausad tills vidare.

Ansvariga läkare

DSC00175
Jerker Hetta Professor emeritus, Karolinska Institutet
Mats Halldin2
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor