Medicinska översikter Gastroenterologi

Titel Uppdaterad
Neuroendokrina tumörer (NET)

2021-06-03

Muntorrhet

2023-09-05

Eosinofil esofagit

2023-09-01

Celiaki

2021-04-20

Esofagusdivertikel

2023-02-08

Kolorektala polyper

2023-02-19

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

2023-08-08

Cancer i matstrupen

2023-02-08

Whipples sjukdom

2019-07-02

Hepatocellulärt carcinom

2020-07-14

Akut pankreatit

2022-11-07

Primär skleroserande kolangit

2019-04-24

Outredd dyspepsi och funktionell dyspepsi

2023-07-16

Pankreatiska pseudocystor

2019-06-04

Tarmischemi

2019-06-17

Levercirros och kronisk leversvikt

2022-12-08

Fulminant kolit

2019-12-05

Ventrikelcancer

2019-07-21

Magsår

2023-02-20

Appendicit, akut blindtarmsinflammation

2022-04-18

Hepatisk klåda

2019-04-23

Mikroskopisk kolit

2019-07-22

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter)

2018-03-19

Biosimilarer

2016-10-24

Crohns sjukdom

2023-06-07

Mikroskopisk kolit

2023-06-07

Ulcerös kolit, UC

2023-06-07

Analcancer

2020-02-24

Gastrointestinala stromala tumörer (GIST)

2019-07-05

Laktosintolerans

2020-05-13

Celiaki

2016-09-07

Förstoppning

2016-08-19

Diarré

2016-08-17

Divertikulit

2016-08-17

Kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer)

2022-03-15

Autoimmun pankreatit

2014-01-23

Kronisk pankreatit

2013-09-09

Magsår / Ulcus

2010-12-14

Gastroesofageal refluxsjukdom, GERD

2011-01-04

Dyspepsi, funktionell

2010-09-10

Tarminvagination, barn

2019-08-27

Strålskadad tarm

2019-06-26

Kolonvolvulus

2022-04-23

Gingivit och parodontit

2019-04-11

Spontan bakteriell peritonit

2019-09-11

Leverencefalopati

2019-04-18

Retroperitoneal fibros

2019-07-09

Levercystor

2019-04-16

Leverabscess

2019-04-16

Budd-Chiaris syndrom

2019-04-17

IBS, Irritable Bowel Syndrome

2023-02-16

Eosinofil gastroenterit

2022-09-05

Afte

2023-02-21

Kolecystit, akut

2019-04-25

Analfissur

2019-03-26

Anal-/rektalprolaps

2019-05-27

Analinkontinens

2019-05-28

Analabscess och analfistel

2019-03-26

Meckels divertikel

2020-04-16

Fruktosmalabsorption

2020-02-24

Esofagusvaricer

2023-02-08

Esofaguskramp

2019-07-07

Barretts esofagus

2023-02-08

Akalasi

2019-07-30


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons