Medicinska översikter Gastroenterologi

Titel Uppdaterad
Biosimilarer

2016-10-24

Analinkontinens

2019-04-08

Analabscess och analfistel

2019-03-26

Analfissur

2019-03-26

Analcancer

2020-02-24

Ventrikelcancer

2019-07-21

Hepatocellulärt carcinom

2020-04-02

Cancer i matstrupen

2019-05-31

Appendicit, akut blindtarmsinflammation

2019-04-30

Neuroendokrina tumörer (NET)

2019-07-02

Eosinofil esofagit

2021-05-04

Celiaki

2019-07-17

Pankreatiska pseudocystor

2019-06-04

Akalasi

2019-07-03

Primär skleroserande kolangit

2019-04-24

Kolecystit, akut

2019-04-25

Anal-/rektalprolaps

2019-05-26

Barretts esofagus

2019-07-10

Levercystor

2019-04-16

Hepatisk klåda

2019-04-23

Akut pankreatit

2020-10-20

Gastroesofageal refluxsjukdom, GERD

2011-01-04

Laktosintolerans

2019-03-25

Leverencefalopati

2019-04-18

Fruktosmalabsorption

2019-06-11

Gastrointestinala stromala tumörer (GIST)

2019-07-05

Strålskadad tarm

2019-06-26

Tarmischemi

2019-06-17

Esofaguskramp

2019-07-07

Esofagusvaricer

2019-07-02

Esofagusdivertikel

2019-07-03

Eosinofil gastroenterit

2019-06-24

Mikroskopisk kolit

2019-07-22

Fulminant kolit

2019-12-05

Meckels divertikel

2019-07-03

Kolorektala polyper

2019-07-05

Whipples sjukdom

2019-07-02

Retroperitoneal fibros

2019-07-09

Tarminvagination, barn

2019-08-27

Spontan bakteriell peritonit

2019-09-11

Budd-Chiaris syndrom

2019-04-17

Leverabscess

2019-04-16

Gingivit och parodontit

2019-04-11

Magsår / Ulcus

2010-12-14

Kronisk pankreatit

2013-09-09

Autoimmun pankreatit

2014-01-23

Divertikulit

2016-08-17

Förstoppning

2016-08-19

Celiaki

2016-09-07

Crohns sjukdom

2018-07-23

Dyspepsi, funktionell

2010-09-10

Kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer)

2017-08-22

Ulcerös kolit, UC

2018-07-23

Mikroskopisk kolit

2018-07-23

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter)

2018-03-19

Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome; IBS)

2013-11-01

Diarré

2016-08-17


Annons
Annons
Annons