Medicinska översikter Gastroenterologi

Titel Uppdaterad
Alfa-1-antitrypsinbrist

2024-04-09

Analcancer

2024-04-10

Levercirros och kronisk leversvikt

2022-12-08

Hepatocellulär cancer

2020-07-14

Förstoppning hos vuxna

2024-02-08

Strålskadad tarm

2019-06-26

Fruktosmalabsorption

2020-02-24

Kolecystit, akut

2019-04-25

Leverencefalopati

2024-01-19

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

2023-10-06

Esofaguskramp

2019-07-07

Celiaki

2024-01-09

Neuroendokrina tumörer (NET)

2021-06-03

Fulminant kolit

2024-02-12

Pankreatit, kronisk

2023-12-21

Appendicit, akut blindtarmsinflammation

2022-04-18

Akut pankreatit

2022-11-07

Laktosintolerans

2020-05-13

Analabscess och analfistel

2019-03-26

Muntorrhet

2023-09-05

Spontan bakteriell peritonit

2019-09-11

Cancer i matstrupen

2023-02-08

Biosimilarer

2016-10-24

Pankreatiska pseudocystor

2019-06-04

Tarmischemi

2019-06-17

Magsår

2023-02-20

IBS, Irritable Bowel Syndrome

2023-12-11

Afte

2023-02-21

Mikroskopisk kolit

2023-06-07

Divertikulit (inflammation i en eller flera divertiklar)

2016-08-17

Hepatisk klåda

2019-04-23

Eosinofil esofagit

2023-09-01

Esofagusdivertikel

2023-02-08

Kolorektala polyper

2023-02-19

Whipples sjukdom

2019-07-02

Primär skleroserande kolangit

2019-04-24

Outredd dyspepsi och funktionell dyspepsi

2023-07-16

Ventrikelcancer

2019-07-21

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter)

2018-03-19

Crohns sjukdom

2023-06-07

Ulcerös kolit, UC

2023-06-07

Gastrointestinala stromala tumörer (GIST)

2019-07-05

Diarré

2016-08-17

Kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer)

2022-03-15

Autoimmun pankreatit

2014-01-23

Tarminvagination, barn

2019-08-27

Kolonvolvulus

2022-04-23

Gingivit och parodontit

2019-04-11

Retroperitoneal fibros

2019-07-09

Levercystor

2019-04-16

Leverabscess

2019-04-16

Budd-Chiaris syndrom

2019-04-17

Eosinofil gastroenterit

2022-09-05

Analfissur

2019-03-26

Anal-/rektalprolaps

2019-05-27

Analinkontinens

2019-05-28

Meckels divertikel

2020-04-16

Esofagusvaricer

2023-02-08

Barretts esofagus

2023-02-08

Akalasi

2019-07-30


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.