Medicinska översikter Gastroenterologi

Titel Uppdaterad
Celiaki

2021-04-20

Tarmischemi

2019-06-17

Tarminvagination, barn

2019-08-27

Strålskadad tarm

2019-06-26

Neuroendokrina tumörer (NET)

2021-06-03

Kolonvolvulus

2022-04-23

Gastrointestinala stromala tumörer (GIST)

2019-07-05

Gingivit och parodontit

2019-04-11

Spontan bakteriell peritonit

2019-09-11

Leverencefalopati

2019-04-18

Retroperitoneal fibros

2019-07-09

Levercystor

2019-04-16

Levercirros och kronisk leversvikt

2022-12-08

Leverabscess

2019-04-16

Hepatocellulärt carcinom

2020-07-14

Hepatisk klåda

2019-04-23

Budd-Chiaris syndrom

2019-04-17

Mikroskopisk kolit

2019-07-22

Kolorektala polyper

2023-02-19

IBS, Irritable Bowel Syndrome

2023-02-16

Fulminant kolit

2019-12-05

Appendicit, akut blindtarmsinflammation

2022-04-18

Ventrikelcancer

2019-07-21

Outredd dyspepsi och funktionell dyspepsi

2022-04-12

Magsår

2023-02-20

Eosinofil gastroenterit

2022-09-05

Muntorrhet

2022-07-26

Afte

2023-02-21

Primär skleroserande kolangit

2019-04-24

Kolecystit, akut

2019-04-25

Whipples sjukdom

2019-07-02

Akut pankreatit

2022-11-07

Pankreatiska pseudocystor

2019-06-04

Analfissur

2019-03-26

Anal-/rektalprolaps

2019-05-27

Analinkontinens

2019-05-28

Analcancer

2020-02-24

Analabscess och analfistel

2019-03-26

Meckels divertikel

2020-04-16

Laktosintolerans

2020-05-13

Fruktosmalabsorption

2020-02-24

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

2023-02-19

Eosinofil esofagit

2023-02-06

Esofagusvaricer

2023-02-08

Esofaguskramp

2019-07-07

Esofagusdivertikel

2023-02-08

Cancer i matstrupen

2023-02-08

Barretts esofagus

2023-02-08

Akalasi

2019-07-30

Laktosreducerad kost

2012-12-07

Laktosfri kost

2012-12-07

Bråck

2023-01-26

Leversjukdom, alkoholrelaterad

2021-09-14

Förstoppning hos vuxna

2023-02-09

Alfa1-antitrypsinbrist

2020-10-20

Ulcerös kolit

2023-02-08

Divertikelsjukdom

2023-02-19

Komplikationer till magsår

2019-06-24

Dieulafoy-lesion

2019-06-07

Svampinfektioner i mun och svalg

2019-07-03

Primär biliär kolangit

2019-07-05

Gallstenssjukdom och akut kolangit

2019-06-03

Turistdiarré, escheria coli-infektion i tarmen

2019-03-31

Viral gastroenterit

2019-05-27

Pankreatit, kronisk

2021-10-07

Pankreascancer

2021-09-10

Hemorrojder

2023-02-08

Postoperativa peritoneala adherenser

2019-06-10

Ileus, tarmobstruktion

2022-08-31

Crohns sjukdom

2023-02-08

Bakteriell överväxt i tunntarmen

2019-04-14

Esofagusperforation

2018-01-29

Levertransplantation

2019-04-16

Matförgiftning

2022-08-04

IgG4-relaterad sjukdom

2020-09-07

Subfrenisk abscess

2019-04-23

Peritonit, komplikation till peritonealdialys

2019-07-03

Mesenteriell lymfadenit

2019-06-28

Levermetastaser

2018-12-17

Intraabdominala abscesser

2019-04-23

Wilsons sjukdom

2020-10-20

Leverskador, läkemedelsorsakade

2020-10-20

Kolangiokarcinom

2021-09-10

Autoimmun hepatit

2018-12-01

Fettleversjukdom, icke-alkoholrelaterad (NAFLD)

2023-01-30

Gilberts syndrom

2018-11-30

Kolorektalcancer

2023-02-19

Kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer)

2022-03-15

Biosimilarer

2016-10-24

Mikroskopisk kolit

2022-05-19

Crohns sjukdom

2022-04-14

Ulcerös kolit, UC

2022-04-07

Gastroesofageal refluxsjukdom, GERD

2011-01-04

Magsår / Ulcus

2010-12-14

Kronisk pankreatit

2013-09-09

Autoimmun pankreatit

2014-01-23

Divertikulit

2016-08-17

Förstoppning

2016-08-19

Celiaki

2016-09-07

Dyspepsi, funktionell

2010-09-10

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter)

2018-03-19

Diarré

2016-08-17


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons